Home

Aktuality

 

Pravidla ONLINE VYUČOVÁNÍ

Přání druháčků pro rok 2021

 

Pravidla ONLINE VYUČOVÁNÍ

 

PF 2021

 


Základní škola a Mateřská škola Bratčice

Pohled na školu v BratčicíchPohled na školní hřiště

Naše škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Bratčice.

Základní škola v Bratčicích má dlouholetou tradici již od roku 1788.

"První škola zřízena v Bratčicích v roce 1788 na místě, kde jest nyní čís. 69, byla to nízká budova, vystavěná z vepřovic a krytá dochem. Roku 1791 převzala tuto školu vrchnost kounická. Dle reverzu ze dne 19. dubna 1813 byla celá obec povinna vydržovat školu bratčickou a učitele; tyto závazky byly majitelům usedlostí vtěleny do pozemkové knihy. Jelikož budova školní byla velice chatrná, usneseno roku 1853, aby se obecní pastouška upravila na školu a v ní vyučovalo se tak dlouho, dokud nebude nová školní budova postavena. Roku 1865 byla nová školní budova dostavěna; vystavěl ji stavitel Strnad z Dolních Kounic. Náklad činil 3.990 zlatých 28 krejcarů,..."

V průběhu minulých let byla několikrát školní budova upravena až do dnešní podoby. Nyní je školou málotřídní a slučuje pět ročníků 1. stupně základní školy ve třech třídách.


Prostor nad levým menu
V našem školním systému EduPage naleznete aktuální informace o docházce a prospěchu svého dítěte, ostatní důležité informace pak nadále na těchto webových stánkách.

Aktuálně ze školy

Den bezpečnějšího internetu 2021

SID 9. 2. 2021 Společně pro lepší internet


Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol

Potvrzení o výši vynaložených výdajů - MŠ

PREZENČNÍ výuka v základní škole od 30_11_2020

DISTANČNÍ a PREZENČNÍ výuka v základní škole od 18_11_2020

Prevence úrazů a násilí

Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol

Pravidla bezpečného chování na internetu


Seriál Zkroť net. Hned!

projekt Kraje pro bezpečný internet


ikona článkuINTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM ČR (IROP)

Rychlá navigace


Projekty

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol

15. 2. 2021


ikona článkuInformace z OVOCENTRA

ikona článkuŠkolní projekt

Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ a MŠ Bratčice III