Home

Základní škola a Mateřská škola Bratčice

Pohled na školu v BratčicíchPohled na školní hřiště

Naše škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Bratčice.

Základní škola v Bratčicích má dlouholetou tradici již od roku 1788.

"První škola zřízena v Bratčicích v roce 1788 na místě, kde jest nyní čís. 69, byla to nízká budova, vystavěná z vepřovic a krytá dochem. Roku 1791 převzala tuto školu vrchnost kounická. Dle reverzu ze dne 19. dubna 1813 byla celá obec povinna vydržovat školu bratčickou a učitele; tyto závazky byly majitelům usedlostí vtěleny do pozemkové knihy. Jelikož budova školní byla velice chatrná, usneseno roku 1853, aby se obecní pastouška upravila na školu a v ní vyučovalo se tak dlouho, dokud nebude nová školní budova postavena. Roku 1865 byla nová školní budova dostavěna; vystavěl ji stavitel Strnad z Dolních Kounic. Náklad činil 3.990 zlatých 28 krejcarů,..."

V průběhu minulých let byla několikrát školní budova upravena až do dnešní podoby. Nyní je školou málotřídní a slučuje pět ročníků 1. stupně základní školy ve třech třídách.


Prostor nad levým menu
V našem školním systému EduPage naleznete aktuální informace o docházce a prospěchu svého dítěte, ostatní důležité informace pak nadále na těchto webových stánkách.

Aktuálně ze školy

Akce SVČ Ivančice květen 2024

nabídka akcí


Nabídka spolupráce - Kreativní vzdělávání Speciální pedagogika a mnohem víc

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Nový energetický nápoj PRIME ENERGY

RIZIKO NÁPOJE PRIME


Nabídka terapeutické skupiny pro rodiče

od 14. 5. 2024, Brno


Kybertest

možnost vyzkoušet


Rychlá navigace


Projekty

Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

informace o dodávkách


ikona článkuVýzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

ikona článkuOvoce a zelenina do škol_Školní projekt

Projekt Ovoce a zelenina do škol


ikona článkuNárodní plán obnovy

ikona článkuProjekt SZIF Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol