Home

Základní škola a Mateřská škola Bratčice

Pohled na školu v BratčicíchPohled na školní hřiště

Naše škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Bratčice.

Základní škola v Bratčicích má dlouholetou tradici již od roku 1788.

"První škola zřízena v Bratčicích v roce 1788 na místě, kde jest nyní čís. 69, byla to nízká budova, vystavěná z vepřovic a krytá dochem. Roku 1791 převzala tuto školu vrchnost kounická. Dle reverzu ze dne 19. dubna 1813 byla celá obec povinna vydržovat školu bratčickou a učitele; tyto závazky byly majitelům usedlostí vtěleny do pozemkové knihy. Jelikož budova školní byla velice chatrná, usneseno roku 1853, aby se obecní pastouška upravila na školu a v ní vyučovalo se tak dlouho, dokud nebude nová školní budova postavena. Roku 1865 byla nová školní budova dostavěna; vystavěl ji stavitel Strnad z Dolních Kounic. Náklad činil 3.990 zlatých 28 krejcarů,..."

V průběhu minulých let byla několikrát školní budova upravena až do dnešní podoby. Nyní je školou málotřídní a slučuje pět ročníků 1. stupně základní školy ve třech třídách.


Prostor nad levým menu
V našem školním systému EduPage naleznete aktuální informace o docházce a prospěchu svého dítěte, ostatní důležité informace pak nadále na těchto webových stánkách.

Aktuálně ze školy

Akce SVČ Ivančice - prosinec 2023

nabídka volnočasových aktivit pro veřejnost


Pracovní nabídka Mateřská škola Bratčice - Asistent pedagoga

Rozsvícení vánočního stromu v Bratčicích

2. 12. 2023 od 16h


Nový energetický nápoj PRIME ENERGY

RIZIKO NÁPOJE PRIME


Akce SVČ Ivančice

listopad 2023 nabídka volnočasových aktivit pro veřejnost


Kybertest

možnost vyzkoušet


Rychlá navigace


Projekty

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol

Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

informace o dodávkách


ikona článkuVýzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

ikona článkuOvoce a zelenina do škol_Školní projekt

Projekt Ovoce a zelenina do škol


ikona článkuNárodní plán obnovy

ikona článkuProjekt SZIF Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol