Home

Mimořádné uzavření škol od 11_3_2020

zákaz vzdělávání na všech typech škol

od 11. 3. 2020 na základě Mimořádného opatření č.j. MZDR 10676/2020-1-MIN/KAN

ze dne 10. 3. 2020 se uzavírá základní škola po dobu platnosti tohoto opatření.

V tyto dny se přerušuje provoz

ve školní družině a školní jídelně – výdejně stravy

 v základní škole, Bratčice č.p.69 v plném rozsahu.

Provoz mateřské školy a školní jídelny – výdejny stravy

v mateřské škole Bratčice č.p.166

bude v tyto dny přerušen v plném rozsahu.

 

      Od 11.3.2020 po dobu platnosti Mimořádného opatření č.j. MZDR 10676/2020-1-MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 bude po projednání se zřizovatelem uzavřena základní škola, bude přerušen provoz ve školní družině Základní školy Bratčice, okres Brno – venkov, příspěvková organizaci, Bratčice č.p.69, 664 67  Syrovice včetně školských zařízení (školní jídelna - výdejna stravy) v plném rozsahu a bude přerušen provoz v Mateřské škole Bratčice, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci, Bratčice č.p.166, 664 67  Syrovice včetně školských zařízení (školní jídelna - výdejna stravy) v plném rozsahu podle § 3 odst. 2  vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.   Možnosti a podmínky zajištění péče o děti v době přerušení provozu mateřské školy naleznete na webových stránkách http://www.dsmpsv.cz. Možnosti a podmínky zajištění vzdělávání v jiné družině v době přerušení provozu školní družiny naleznete na webových stránkách http://www.kamchodit.cz, http://www.nicm.cz/strediska-volneho-casu-v-cr

 

                                                                                                                                                                                     Mgr. Kristýna Dvořáková

                                                                                                                                                                                           ředitelka školy

                                                                                                                                                                                                  

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1mimoradne-opatreni-uzavreni-zakladnich-strednich-a-vysokych-skol-od-11.-3.-2020.pd.pdf 352.9 Kb
2mimoradne-opatreni-uzavreni-zakladnich-strednich-a-vysokych-skol-od-11.-3.-2020.pd.pdf 225.8 Kb
mimoradne-uzavreni-skol-od-11-3-2020.pdf 235.8 Kb

Základní škola a Mateřská škola Bratčice

Pohled na školu v BratčicíchPohled na školní hřiště

Naše škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Bratčice.

Základní škola v Bratčicích má dlouholetou tradici již od roku 1788.

"První škola zřízena v Bratčicích v roce 1788 na místě, kde jest nyní čís. 69, byla to nízká budova, vystavěná z vepřovic a krytá dochem. Roku 1791 převzala tuto školu vrchnost kounická. Dle reverzu ze dne 19. dubna 1813 byla celá obec povinna vydržovat školu bratčickou a učitele; tyto závazky byly majitelům usedlostí vtěleny do pozemkové knihy. Jelikož budova školní byla velice chatrná, usneseno roku 1853, aby se obecní pastouška upravila na školu a v ní vyučovalo se tak dlouho, dokud nebude nová školní budova postavena. Roku 1865 byla nová školní budova dostavěna; vystavěl ji stavitel Strnad z Dolních Kounic. Náklad činil 3.990 zlatých 28 krejcarů,..."

V průběhu minulých let byla několikrát školní budova upravena až do dnešní podoby. Nyní je školou málotřídní a slučuje pět ročníků 1. stupně základní školy ve třech třídách.


Prostor nad levým menu
V našem školním systému EduPage naleznete aktuální informace o docházce a prospěchu svého dítěte, ostatní důležité informace pak nadále na těchto webových stánkách.

Rychlá navigace


Projekty

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol

9. 3. 2020


Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol

24. 2. 2020


ikona článkuInformace z OVOCENTRA

ikona článkuŠkolní projekt