Home

Přejeme Vám krásné léto!

Přejeme Vám krásné léto!


Poděkování Obci Bratčice

Poděkování Obci Bratčice

 


Zahájení školního roku 2020/2021

Informace k zahájení nového školního roku 2020/2021

 

Třídní schůzky pro rodiče dětí z MŠ se budou konat

ve čtvrtek dne 27. srpna 2020

v 14,30 v  budově mateřské školy.

 

Nový školní rok 2020/2021 v mateřské škole bude zahájen

v úterý 1. září 2020

od 6,30 hod.  v provozu v plném rozsahu.

Informační třídní schůzky pro rodiče dětí ze ZŠ

 (určené zejména pro rodiče žáků 1. ročníku a rodiče žáků ostatních ročníků – programem bude  podrobné seznámení s obsahem školního řádu ZŠ, vnitřních řádů školy a ŠVP ZV Základní školy Mateřské školy Bratčice, okres Brno –venkov, p.o. )

 se budou konat

ve čtvrtek dne 27. srpna 2020

v 15,30 v  budově základní školy.

 

Nový školní rok 2020/2021  v základní škole

bude zahájen slavnostním zahájením v úterý 1. září 2020 v 8,00

v případě příznivého počasí na školním dvoře.

Provoz základní školy v plném rozsahu

včetně provozu školní jídelny – výdejny stravy a školní družiny

bude zahájen od středy 2. září 2020 od 6,30 do 16,00.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-k-zahajeni-skolniho-roku-2020-2021.pdf 224.7 Kb

Základní škola a Mateřská škola Bratčice

Pohled na školu v BratčicíchPohled na školní hřiště

Naše škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Bratčice.

Základní škola v Bratčicích má dlouholetou tradici již od roku 1788.

"První škola zřízena v Bratčicích v roce 1788 na místě, kde jest nyní čís. 69, byla to nízká budova, vystavěná z vepřovic a krytá dochem. Roku 1791 převzala tuto školu vrchnost kounická. Dle reverzu ze dne 19. dubna 1813 byla celá obec povinna vydržovat školu bratčickou a učitele; tyto závazky byly majitelům usedlostí vtěleny do pozemkové knihy. Jelikož budova školní byla velice chatrná, usneseno roku 1853, aby se obecní pastouška upravila na školu a v ní vyučovalo se tak dlouho, dokud nebude nová školní budova postavena. Roku 1865 byla nová školní budova dostavěna; vystavěl ji stavitel Strnad z Dolních Kounic. Náklad činil 3.990 zlatých 28 krejcarů,..."

V průběhu minulých let byla několikrát školní budova upravena až do dnešní podoby. Nyní je školou málotřídní a slučuje pět ročníků 1. stupně základní školy ve třech třídách.


Prostor nad levým menu
V našem školním systému EduPage naleznete aktuální informace o docházce a prospěchu svého dítěte, ostatní důležité informace pak nadále na těchto webových stánkách.

Aktuálně ze školy

Rychlá navigace


Projekty

ikona článkuInformace z OVOCENTRA

ikona článkuŠkolní projekt