Kliparty Kliparty Kliparty Kliparty Kliparty


Aktuality

Vystoupení ke Dni matek - MŠ
více
Úplata v mateřské škole ve školním roce 2019/2020
více
Organizace a průběh zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020
více
Nabídka knih v ZŠ
Bookni si!
více
VESELÉ VELIKONOCE!
více
EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINKY - 7. lekce
pro přihlášené "předškoláčky"
více
Nabídkový katalog knih - MŠ
více
Ovoce a zelenina do škol
více
Nabídka fotografování ke Dni matek 2019
více
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020
více
Home

Základní škola a Mateřská škola Bratčice

Úvodní stránka - o školeÚvodní stránka - o škole

Naše škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Bratčice.

Základní škola v Bratčicích má dlouholetou tradici již od roku 1788.

"První škola zřízena v Bratčicích v roce 1788 na místě, kde jest nyní čís. 69, byla to nízká budova, vystavěná z vepřovic a krytá dochem. Roku 1791 převzala tuto školu vrchnost kounická. Dle reverzu ze dne 19. dubna 1813 byla celá obec povinna vydržovat školu bratčickou a učitele; tyto závazky byly majitelům usedlostí vtěleny do pozemkové knihy. Jelikož budova školní byla velice chatrná, usneseno roku 1853, aby se obecní pastouška upravila na školu a v ní vyučovalo se tak dlouho, dokud nebude nová školní budova postavena. Roku 1865 byla nová školní budova dostavěna; vystavěl ji stavitel Strnad z Dolních Kounic. Náklad činil 3.990 zlatých 28 krejcarů,..."

V průběhu minulých let byla několikrát školní budova upravena až do dnešní podoby. Nyní je školou málotřídní a slučuje pět ročníků 1. stupně základní školy ve třech třídách.


Prostor nad levým menu
V našem školním systému EduPage naleznete aktuální informace o docházce a prospěchu svého dítěte, ostatní důležité informace pak nadále na těchto webových stánkách.

Aktuálně ze školy

Organizace a průběh zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Vystoupení ke Dni matek - MŠ

Nabídka knih v ZŠ

Bookni si!


Nabídkový katalog knih - MŠ

Nabídka fotografování ke Dni matek 2019

Termín jarního fotografování v MŠ

Školy zůstávají v černé

Fotografování v MŠ

Výukový program Ferda mravenec ve vodní říši

FOTKY


SVČ Ivančice

akce březen+letní tábory


ikona článkuNaše škola se zapojila do celostátní online soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY

Dětský tábor - nabídka

Prevence úrazů a násilí

Edukativně stimulační skupinky pro děti před zahájením školní docházky

ZŠ - Školní výlet Do Prudké za poznáním

červen 2019


Plavecký výcvik v ZŠ

únor 2019


Nabídka skupinek PPP Sládkova šk.rok 2018/19

Plánované akce ZŠ

2018/2019


Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol

Pravidla bezpečného chování na internetu


Seriál Zkroť net. Hned!

projekt Kraje pro bezpečný internet


ikona článkuINTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM ČR (IROP)

Školní sportovní klub

Co nás čeká v březnu v ZŠ

březen 2019


Rychlá navigace


Projekty

Ovoce a zelenina do škol

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol

Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol

11. 3. 2019


Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol

25. 2. 2019


ikona článkuInformace z OVOCENTRA

ikona článkuŠkolní projekt