Home

Přejeme Vám krásné léto!

Přejeme Vám krásné léto!


Poděkování Obci Bratčice

Poděkování Obci Bratčice

 


Zahájení školního roku 2020/2021

Informace k zahájení nového školního roku 2020/2021

 

Třídní schůzky pro rodiče dětí z MŠ se budou konat

ve čtvrtek dne 27. srpna 2020

v 14,30 v  budově mateřské školy.

 

Nový školní rok 2020/2021 v mateřské škole bude zahájen

v úterý 1. září 2020

od 6,30 hod.  v provozu v plném rozsahu.

Informační třídní schůzky pro rodiče dětí ze ZŠ

 (určené zejména pro rodiče žáků 1. ročníku a rodiče žáků ostatních ročníků – programem bude  podrobné seznámení s obsahem školního řádu ZŠ, vnitřních řádů školy a ŠVP ZV Základní školy Mateřské školy Bratčice, okres Brno –venkov, p.o. )

 se budou konat

ve čtvrtek dne 27. srpna 2020

v 15,30 v  budově základní školy.

 

Nový školní rok 2020/2021  v základní škole

bude zahájen slavnostním zahájením v úterý 1. září 2020 v 8,00

v případě příznivého počasí na školním dvoře.

Provoz základní školy v plném rozsahu

včetně provozu školní jídelny – výdejny stravy a školní družiny

bude zahájen od středy 2. září 2020 od 6,30 do 16,00.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-k-zahajeni-skolniho-roku-2020-2021.pdf 224.7 Kb

Základní škola a Mateřská škola Bratčice

Pohled na školu v BratčicíchPohled na školní hřiště

Naše škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Bratčice.

Základní škola v Bratčicích má dlouholetou tradici již od roku 1788.

"První škola zřízena v Bratčicích v roce 1788 na místě, kde jest nyní čís. 69, byla to nízká budova, vystavěná z vepřovic a krytá dochem. Roku 1791 převzala tuto školu vrchnost kounická. Dle reverzu ze dne 19. dubna 1813 byla celá obec povinna vydržovat školu bratčickou a učitele; tyto závazky byly majitelům usedlostí vtěleny do pozemkové knihy. Jelikož budova školní byla velice chatrná, usneseno roku 1853, aby se obecní pastouška upravila na školu a v ní vyučovalo se tak dlouho, dokud nebude nová školní budova postavena. Roku 1865 byla nová školní budova dostavěna; vystavěl ji stavitel Strnad z Dolních Kounic. Náklad činil 3.990 zlatých 28 krejcarů,..."

V průběhu minulých let byla několikrát školní budova upravena až do dnešní podoby. Nyní je školou málotřídní a slučuje pět ročníků 1. stupně základní školy ve třech třídách.


Prostor nad levým menu
V našem školním systému EduPage naleznete aktuální informace o docházce a prospěchu svého dítěte, ostatní důležité informace pak nadále na těchto webových stánkách.

Aktuálně ze školy

Prevence úrazů a násilí

Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol

Pravidla bezpečného chování na internetu


Seriál Zkroť net. Hned!

projekt Kraje pro bezpečný internet


ikona článkuINTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM ČR (IROP)

Přejeme Vám krásné léto!

Rychlá navigace


Projekty

ikona článkuInformace z OVOCENTRA

ikona článkuŠkolní projekt