II. třída - 2. ročník a 3. ročník

Podepisování věci

Prosíme rodiče o důsledné podepisování či označení školních předmětů (nůžek, pravítek...), pokud není podepsáno, obtížně se nám pátrá po tom, čí věc je.

Stává se bohužel, že se k jedné věci hlásí hned dva majitelé - dvě děti, že daná věc je jejich a my jsme ve svízelné a neřešitelné situaci.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.


PROCVIČOVÁNÍ 2. ROČNÍK

15. 5. PRV - LÉTO V OKOLÍ OBYDLÍ ZDE

15. 5. PRV státní symboly zdeenlightened

15. 5. ČJ slovní druhy - procvičování zde laugh

9. 5. 2024MAT - pexeso násobení 4 tady , broučci tady surprise

9. 5. 2024 ČJ obrázkové diktáty zde wink

29. 4. PRV JARO opakování tadyheart

15. 4. ČJ Druhy vět - procvičování tadyblush A   TAKÉ TADYyes    

DRUHY VĚT TAKÉ ZDE

15. 4. ČJ - procvičování dě -tě - ně sovičky

15. 4 . MAT - PROCVIČOVÁNÍ NÁSOBILKY 3 TADY A ZDE MLSNÝ ZAJÍC

10. 4. Procvičování psaní souhlásek zde enlightened

9. 4. MAT procvičování dělení 2 zde wink

27. 3. MAT písemné sčítání a odčítání zdeblush

18. 3. ČJ procvičování souhlásek B x D heart

29. 2.  Procvičování MAT do 100 zde laugh  a také tady

22. 2. MAT Procvičování do 100 TADY

19. 2. PRV nemoc a úraz - procvičování zdeenlightened

15. 2.  MAT procvičování sčítání a odčítání dvojciferných čísel tadyheart

1. 2. PROCVIČOVÁNÍ TVRDÉ SOUHLÁSKY A SLABIKY: ZDE A TAKÉ TADY enlightened

24. 1. pexeso TVRDÉ SLABIKY TADYwink

22. 1. Význam slov - slova citově zabarvená opakování zde.

Stovková tabulka - procvičování zde kiss

Procvičování  Geometrie zdesmiley    také tady enlightened

MAT MĚŘENÍ DÉLKY (CM) TADY :-) LEVEL 1

PTAČÍ HODINKA TADY

DVOJHLÁSKY TADYwink

2. yesDVOJHLÁSKY KVÍZ

MAT zápis čísel,desítky a jednotky v oboru do 100 zde -----BASKETBAL

Sčítání desítek tady.heart

Odčítání desítek zde. heart

Porovnávání čísel vlk a zajíc tady.surprise

APLIKACE KRESLENÍ A MALOVÁNÍ ZDE.

ČESKÝ JAZYK

TRENAŽÉR U Ů Ú  TADY

PROCVIČOVÁNÍ PSANÍ U -Ú -Ů ZDE

VÝZNAM SLOV procvičování - procvičovat slova protikladná, synonyma, slova nadřazená a podřazená tady.

PROCVIČOVÁNÍ ABECEDY ZDE.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Samohl%C3%A1sky+a+souhl%C3%A1sky#selidPROCVIČOVÁN

MATEMATIKA

Procvičovat matematiku - sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky mohou žáci zde.


PROCVIČOVÁNÍ 3. ROČNÍK

16. 5, MAT kruh, kružnice procvičování zde angel

16. 5. MAT - násobení mimo obor násobilek - procvičování tadyheart

15. 5. PRV člověk a kostra zdecool

15. 5. ČJ slovní druhy - procvičování zde laugh

9. 5. 2024 ČJ opakování vyjmenovaná slova po V tadyyes

9. 5. 2024 MAT- opakování dělení se zbytkem zde blush

29. 4. Procvičování násobení  dvojciferných čísel 10  tady laugh

24. 4. procvičování dělení se zbytkem tady wink

18. 4. Procvičování vyjm. slov po V tadyyes

17. 4. 2024 Vyjmenovaná slova po V - řazení  zdewink

15. 4. PROCVIČOVÁNÍ GEOMETRIE - ČTVEREC TADYTROJÚHELNÍK ZDEOBDÉLNÍK ZDEenlightened

15. 4. MAT DĚLENÍ SE ZBYTKEM TADYwink

15. 4, 2024 VYJMENOVANÁ SLOVA PO V - ŘAZENÍ TADY   TVARY A SLOVA PŘÍBUZNÁ ZDEcool

11. 4. 2024 Dělení 4 se zbytkem procvičování tady

9. 4. MAT procvičování dělení 2  se zbytkem zde wink

4. 4. 2024  Vyjmenovaná slova po S - procvičování zde a také tady

3. 4.  PRV - společenstvo louky surprise

2. 4.  Číselná osa zde: cool

Číselná osa tadyangel

Pamětné sčítání tadywink

 

27. 3. Písemné sčítání a odčítání do 1000 možno procvičovat zdelaugh

27. 3. Procvičování MAT - sčítání a odčítání v oboru do 100 tadyyes

20. 3. První jarní procvičování  Pamětné sčítání a odčítání do 1000 zde

18. 3. ČJ slovní druhy s krtkem zde angel      PÁDY PROCVIČOVÁNÍ TADY enlightened

MAT procvičování INDIÁNI ZDE cheeky

18. 3. Procvičování MAT s piráty zdelaugh

13,. 3.  MAT procvičování do 1000 zde  a také tady yes   a také tady heart

4. 3 . MAT jednotky a měřidla zde enlightened

4. 3. 2024 Živá příroda kvíz zdelaugh

28.2. Polní plodiny procvičování tadylaugh

27. 2. procvičovánáí počítání do 1000 zdeyes

26. 2. Zájmena - procvičování zde wink

22. 2.  MAT procvičování počítání do 1000 - uspořádání a porovnávání čísel tedyangel

22. 2. ČJ přídavná jména procvičování tadyyes 

ČJ slovní druhy - přídavná jména procvičování zdecool

19. 2.  PRV HOUBY PROCVIČOVÁNÍ ZDE enlightened

19. 2. číselnou řadu do 900 možno procvičovat zdedevil

14. 2. PROCVIČOVÁNÍ DĚLENÍ MIMO OBOR NÁSOBILEK PŘED TESTEM ZDEheartheart

MAT PROCVIČOVÁNÍ NÁSOBENÍ MIMO OBOR NÁSOBILEK - PŘED TESTÍKEM PROCVIČOVAT MOŽNO ZDEheart

ČJ PROCVIČOVÁNÍ VYJMENOVANÝCH SLOV ZDEcool

PRV SLUNEČNÍ SOUSTAVA TADYsmiley

PRV Slunce - opakování zdecool

23. 1. ČJ vyjmenovaná slova po M procvičování zde: enlightened

MAT procvičování dělení mimo obor násobilky tady yes

ČJ - OPAKOVÁNÍ VS po L tadydevil

Vyjmenovaná slova po M skládání tady

GEOMETRIE TĚLESA ZDE.

Násobení s káčátky zde.yes

PRV PŘÍRODNINA - SUROVINA - VÝROBEK ZDE

PRV SLUNEČNÍ SOUSTAVA enlightened

10. 1. Písemné sčítání a odčítání tady.

Písemné násobení zde.cool

Násobení s káčátky zde.yes

Vyjmenovaná slova po M skládání tady

MAT MĚŘENÍ DÉLKY (CM) TADY :-)

APLIKACE KRESLENÍ A MALOVÁNÍ ZDE.

ČESKÝ JAZYK

VYJMENOVANÁ SLOVA PO B

LETADLO - PROCVIČOVÁNÍ ZDE: https://wordwall.net/cs/resource/39645682/letadlo-b

- procvičovat možno zde:

https://wordwall.net/cs/resource/37873130/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/vyjmenovan%c3%a1-slova-po-b

https://wordwall.net/cs/resource/25979289/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/vyjmenovan%c3%a1-slova-po-b

https://wordwall.net/cs/resource/24834872/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/vs-po-b-probl%c3%a9mov%c3%a9-dvojice

MATEMATIKA