1. ročník

Doporučení pro nácvik čtení

Doporučení pro domácí nácvik čtení

Jaké jsou etapy při nácviku čtení?

1.     dokonalá znalost probraných písmen - dítě by si mělo písmena automaticky bez delšího váhání vybavovat

2.     spojování písmen do slabik

3.     spojování slabik do slov, vázané slabikování

4.     vázané slabikování přechází k plynulému čtení

Všechny kroky na sebe navazují a není možné některou z etap přeskočit ani uspěchat. Např. pokud dítě nezvládá číst slabiku jako celek, je nutné zaměřit pozornost na znalost písmen, potom znovu procvičujeme čtení slabiky jako celku.

Nácvik písmen

·         ve škole trénujeme postřehováním (ukazuji písmena  a rychle je měním, čteme sborově i jednotlivě)

·         hledejte písmena všude okolo - v písmenkové polévce, časopisech, letácích, v seznamu na nákup…

·         stavějte písmenka z víček od PET lahví, z provázků, vystřihujte, vytrhávejte z papíru – fantazii se meze nekladou J

Nácvik čtení slabik

·         první hlásku ve slabice „podržíme“ v puse a zároveň s ním vyslovíme následující hlásku, tím spojíme obě ve slabiku

·         důležité je kvalitní postřehování slabik, kdy dítě danou slabiku přečte automaticky, bez váhání a nutnosti tichého šeptání si jednotlivých písmen

·         pozor na délky slabik - přeháníme

·         hrajeme na detektivy - hledáme a ukazujeme slabiky podle diktátu

·         spojujeme slabiky s obrázkem (počáteční slabiky)

·         využijte i procvičování on-line, bezva na trénink postřehování slabik i slov je stránka http://www.naucsecist.cz

Nácvik čtení slov

·         učíme se číst slova po jednotlivých slabikách, je nutné bezchybné a automatické postřehování slabik 

·         dítě spojuje čtené slabiky s nepatrnou pauzou  - „čti jako když pomalu mluvíš“

·         dbáme na přesnost čtení, délky slabik je lepší zpočátku přehánět

·         dítě si ukazuje prstem, co právě čte!

·         pro lepší orientaci v textu slabiky můžeme pod slova vyznačit obloučky, označit je barevně nebo využíváme malou mezeru mezi slabikami (má me, ma so).

Další náměty na hry s písmeny, slabikami, slovy:

·         vytleskáváme - členíme slova na slabiky

·         luštíme sluchové hádanky (jakou hlásku slyšíš na začátku, co slyšíš na konci; co začíná na…; hra „slovní fotbal“)

·         poznáváme, jak jdou hlásky ve slově za sebou (hra na robota - překládáme robotí řeč - vyhláskované slovo m-á-m-a = máma; a naopak táta = t-á-t-a)

·         skládací abeceda:

o    sklad a rozklad slabik z písmen - diktujete dětem slabiky, ony je skládají z jednotlivých písmen skládací abecedy nebo diktujete jednotlivá písmena, děti z nich složí slabiku a přečtou ji - můžete využít obrázek vláčku a skládat písmenka do okýnek

o    obměny slabiky - máme slabiku "ma", jaké písmeno musím vyměnit, abych měl slabiku "me"?

o    vyhledávání dvou slabik, které spolu tvoří slovo - najděte první slabiku např. "ma" - dítě ji přečte a zkusí doplnit druhou, aby vzniklo slovo např. "lá"


Procvičování čtení, náprava SPU

online aplikace pro dyslektiky

Procvičovat možno zde.


Procvičování MATEMATIKY

Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky zde.