Z naší jídelny

Z naší jídelny

Veškeré informace o naší jídelně naleznete na webových stránkách https://www.sjivancice.cz

Naše školy zde uvařenou stravu vydávají ve školních jídelnách - výdejnách stravy.