Školní poradenští pracovníci

Kontakty poradenského pracoviště

Konzultační hodiny školního poradenského pracoviště

- po domluvě kdykoliv

pátek 7.30 h - 8.30 h

tel.+420 547 233 163

e-mail: zs. bratcice@skolniweb.cz

         reditelka@skolabratcice.cz

 

Poradenští pracovníci školního poradenského pracoviště:

Výchovný poradce, speciální pedagog: Mgr. Kristýna Dvořáková

Speciální pedagog: Mgr. Jitka Blechová

Metodik prevence: Mgr. Jaroslava Trejbalová