Školní poradenští pracovníci

Kontakty poradenského pracoviště

Konzultační hodiny školního poradenského pracoviště probíhají po písemné, ústní či telefonické dohodě

v pátek  10.00 h - 11.00 h, po domluvě kdykoli

EduPage - denně v době školního vyučování 7.30 h - 16. 00 h

tel.+420 547 233 163

e-mail:  reditelka@skolabratcice.cz

 

Poradenští pracovníci školního poradenského pracoviště:

Výchovný poradce: Mgr. Kristýna Dvořáková, MBA

Metodik prevence: Mgr. Jana Šalplachtová