Školská rada

Volby do školské rady pro období 2024 - 2027

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 2024 - 2027

 

 

     Ředitelka školy Mgr. Kristýna Dvořáková, MBA, vyhlašuje volby do Školské rady při ZŠ Bratčice, okres  Brno – venkov, příspěvková organizace.    

     Volba člena zákonných zástupců se uskuteční v pátek  10. 5. 2024 od 7,00 do 15,30 hod. v budově Základní školy a Mateřské školy Bratčice, Bratčice 69, 664 67 (volební schránka bude umístěna u hlavního vchodu do budovy).  Voličem může být jeden zákonný zástupce nezletilého žáka tj. 1 žák = 1 volič.

    Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

 

 

V Bratčicích dne 26.2.2024                                     Mgr. Kristýna Dvořáková, MBA, ředitelka školy

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sr-volby-2024-zakonni-zastupci.pdf 221 Kb
vyhlaseni-voleb-sr-2024-2027275735682.pdf 215.8 Kb
vysledky-voleb-do-sr-2024-2027.pdf 208.1 Kb