Členové školské rady

Členové školské rady

V souladu s § 167  a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání v pl. zn. je zřízena v Základní škole a Mateřské škole Bratčice, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace  tříčlenná školská rada.

V souladu s volebním řádem se dne 7.11.2017 uskutečnily volby do školské rady a  byli zvoleni tito členové:

 

člen školské rady z  řad zákonných zástupců nezletilých žáků - Lada Nevědělová

člen školské rady z řad pegagogických pracovníků - Pavla Fialová

člen školské rady za zřizovatele - Martin Zittner - od 31.10.2018