Členové školské rady

Členové školské rady

V souladu s § 167  a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání v pl. zn. je zřízena v Základní škole a Mateřské škole Bratčice, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace  tříčlenná školská rada.

V souladu s volebním řádem a opatřeními vlády v souvislosti se zamezením šíření onemocnění Covid- 19 se dne 10. 5. 2021 a 11. 5. 2021 uskutečnily volby do školské rady při Základní škole a Mateřské škola Bratčice, okres Brno -venkov, p.o.

V těchto volbách pro období lte 2021-2021 byli zvoleni  členové:

  • člen školské rady z  řad zákonných zástupců nezletilých žáků - p. Martina Jaborníková
  • člen školské rady z řad pegagogických pracovníků - p. Pavla Fialová

Za zřizovatel Obec Bratčice je ustanoven:

  • člen školské rady za zřizovatele - p. Martin Zittner

 

Dokumentace školské rady při Základní škole a Mateřské škole Bratčice, okres Brno -venkov, p.o. Vám na základě žádosti bude poskytnuta členy školské rady k nahlédnutí v úředních hodinách kanceláře školy na základě žádosti..