Členové školské rady

Členové školské rady

V souladu s § 167  a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání v pl. zn. je zřízena v Základní škole a Mateřské škole Bratčice, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace  tříčlenná školská rada pro období 2024 - 2027.

  • člen školské rady z  řad zákonných zástupců nezletilých žáků - p. Martina Jaborníková
  • člen školské rady z řad pegagogických pracovníků - p. Pavla Fialová
  • člen školské rady za zřizovatele - p. Martin Zittner

 

Dokumentace školské rady při Základní škole a Mateřské škole Bratčice, okres Brno -venkov, p.o. Vám na základě žádosti bude poskytnuta členy školské rady k nahlédnutí v úředních hodinách kanceláře školy na základě předchozí žádosti..