Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola Bratčice byla otevřena v roce 1947 jako polodenní mateřská škola, která se nachází v budově č.p. 166 na okraji obce směrem k obci Mělčany.

Zřizovatelem mateřské školy je obec Bratčice.

 

Mateřská škola budova

 

V roce 2008 proběhla rekonstrukce budovy, která sloužila jako celodenní předškolní zařízení v kapacitě 19 dětí.

V roce 2014 byla provedena kompletní rekonstrukce střechy a v roce 2016 byly vyměněny a doplněny některé hrací prvky na zahradě.

 

Mateřská škola zahrada

 

Největší změnou prošla

tato budova v roce 2017, kdy došlo k úplné přestavbě a rozšíření budovy s půdní přístavbou pro odpolední odpočinek dětí. V mateřské škole vznikly dvě třídy.

Menší třída  - Sluníčka o kapacitě 12 dětí, která je určena pro děti předškolního věku a větší třída - Koťátka o kapacitě 25 dětí. Zároveň s touto přestavbou

došlo k vytvoření velké zastřešené terasy, zatravnění, osazení a dovybavení zahrady hracími prvky.

 

Mateřská škola třída

 

 

Mateřská škola herna

 

Naše školka je místem pohody, klidu, lásky a bezpečí...