Zaměstnanci

Zaměstnanci

Lenka Böhmová - zástupkyně ředitelky pro MŠ - učitelka ve třídě Sluníček

Ilona Rožnovská - učitelka ve třídě Sluníček

 

Simona Brychnáčová - učitelka ve třídě Koťátek - PN

Bc. Lucie Klouparová - učitelka ve třídě Koťátek

Mgr. Lenka Badinová - učitelka ve třídě Koťátek

Bc. Jana Matulová - asistent pedaogoga

Elena Dobrovodská - školní asistent

 

Monika Patáčiková - školnice, kuchařka