ikona článku

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Cíl výzvy

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

 

Realizace projektu ve škole od 1. 9. 2022