Zaměstnanci

Zaměstnanci

Mgr. Kristýna Dvořáková

ředitelka ZŠ a MŠ, třídní učitelka 3. ročníku, výchovný poradce

 

Mgr. Jitka Blechová - třídní učitelka 1. a 2. ročníku, speciální pedagog

Mgr. Jaroslava Trejbalová - vyučuje ČJ, ČJS, PRV, VV a PČ, metodik prevence

Mgr. Pavlína Zahradníčková - třídní učitelka 4. a 5. ročníku

Mgr. Petra Hejtmánková, DiS. - vyučuje TV a PČ, vychovatelka ve školní družině - II. oddělení

Pavla Fialová - vychovatelka ve školní družině - I. oddělení

Ilona Rožnovská - asistent pedagoga, školní asistent

Vlasta Knittlová - asistent pedagoga

Lucie Schönbaumová - výdej stravy, školnice

Helena Skřičková - školnice, odloučené praviště

Darina Kameníčková - hospodářka