Zaměstnanci

Zaměstnanci

Mgr. Kristýna Dvořáková, MBA

ředitelka ZŠ a MŠ, výchovný poradce

 

Mgr. Jitka Blechová - třídní učitelka 1. a 2. ročníku, metodik prevence

Mgr. Pavlína Zahradníčková - třídní učitelka 3 . a 4. ročníku

Mgr. Jana Šalplachtová -  třídní učitelka  5. ročníku

Pavla Fialová - vychovatelka ve školní družině - I. oddělení

Mgr. Petra Hejtmánková, DiS.- vychovatelka ve školní družině - II. oddělení

Ilona Rožnovská - asistent pedagoga

Helena Skřičková - asistent pedagoga

Darina Kameníčková - hospodářka

Lucie Schönbaumová - výdej stravy, školnice

Helena Skřičková - školnice - odloučené pracoviště