Zaměstnanci

Zaměstnanci

Mgr. Kristýna Dvořáková, MBA

ředitelka ZŠ a MŠ, výchovný poradce

 

Mgr. Jana Šalplachtová -  třídní učitelka  1. ročníku, metodik prevence

Mgr. Jitka Blechová - třídní učitelka 2. a 3. ročníku, ICT koordinátor

Mgr. Pavlína Zahradníčková - třídní učitelka 4 . a 5. ročníku

Pavla Fialová - vychovatelka ve školní družině - I. oddělení

Mgr. Petra Hejtmánková, DiS., učitelka TV a VV,  vychovatelka ve školní družině - II. oddělení

Helena Skřičková - asistent pedagoga, školnice - odloučené pracoviště

Vlasta Knittlová - školní asistent

Bc. Iva Baumgartnerová - hospodářka

Ludmila Farkasová - výdej stravy, školnice