Zaměstnanci

Zaměstnanci

Mgr. Kristýna Dvořáková

ředitelka ZŠ a MŠ, výchovný poradce

 

Mgr. Jitka Blechová - třídní učitelka 1. a 2. ročníku, metodik prevence

Mgr. Petra Hejtmánková, DiS.- třídní učitelka 3. ročníku

Mgr. Pavlína Zahradníčková - třídní učitelka 4. a 5. ročníku

Pavla Fialová - vychovatelka ve školní družině - I. oddělení

Ilona Rožnovská - vychovatelka ve školní družině - II. oddělení, školní asistent

Helena Skřičková - asistent pedagoga

Darina Kameníčková - hospodářka

Lucie Schönbaumová - výdej stravy, školnice

Helena Skřičková - školnice - odloučené pracoviště