Třídní schůzky

Plán třídních schůzek a hovorových hodin pro školní rok 2022/2023

Třídní schůzky, hovorové hodiny:

(na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR mohou být realizovány hovorové hodiny, třídní schůzky on-line v  Microsoft Teams)

30. srpna 2022 – úvodní třídní schůzky s rodiči dětí v mateřské škole – prezenční účast

30. srpna 2022 – úvodní třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku  v ZŠ, seznámení se školním řádem v ZŠ – prezenční účast

10. října 2022 – hovorové hodiny

9. ledna 2023 –  hovorové hodiny

15. května 2023 – hovorové hodiny, třídní schůzky

 

Individuální hovorové a konzultační hodiny mohou probíhat dle předchozí dohody během konzultačních hodin  pedagogických pracovníků dle doporučení MZ ČR zejména telefonicky případně prostřednictvím on-line schůzek v Microsoft Teams.

 Změna termínů vyhrazena.