Třídní schůzky

Plán pedagogických rad, třídních schůzek pro školní rok 2019/2020

Plán pedagogických rad a třídních schůzek
                   

Zahájení školního roku:

 2. září 2019 v 8.00 hodin    

Třídní schůzky, hovorové hodiny

Pedagogické rady: 

29. srpna 2019

11. listopadu 2019

20. ledna 2020

20. dubna 2020

15. června 2020

 

Třídní schůzky, hovorové hodiny:   

29. srpna 2019 – úvodní třídní schůzky s rodiči dětí v mateřské škole

2. září 2019 - úvodní schůzka s rodiči, seznámení se školním řádem

7. října 2019 – hovorové hodiny

13. ledna 2020  –  hovorové hodiny

11. května 2020 – hovorové hodiny, třídní schůzky

 

Ukončení školního roku:

30.6. 2020 od 8.00 hodin 

 

Individuální hovorové hodiny budou probíhat dle ústní, telefonické nebo písemné dohody během konzultačních hodin jednotlivých pedagogických zaměstnanců. Změna termínů vyhrazena.