Základní škola

Základní škola

Základní škola

Logo

Naše škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Bratčice.

 Budova ZŠ 

Základní škola v Bratčicích má dlouholetou tradici již od roku 1788.

"První škola zřízena v Bratčicích v roce 1788 na místě, kde jest nyní čís. 69, byla to nízká budova, vystavěná z vepřovic a krytá dochem. Roku 1791 převzala tuto školu vrchnost kounická. Dle reverzu ze dne 19. dubna 1813 byla celá obec povinna vydržovat školu bratčickou a učitele; tyto závazky byly majitelům usedlostí vtěleny do pozemkové knihy. Jelikož budova školní byla velice chatrná, usneseno roku 1853, aby se obecní pastouška upravila na školu a v ní vyučovalo se tak dlouho, dokud nebude nová školní budova postavena. Roku 1865 byla nová školní budova dostavěna; vystavěl ji stavitel Strnad z Dolních Kounic. Náklad činil 3.990 zlatých 28 krejcarů,..."

V průběhu minulých let byla několikrát školní budova upravena až

do dnešní podoby.

 Nyní je školou málotřídní a slučuje pět ročníků 1. stupně základní školy

ve třech třídách.

Ve školním roce 2018/2019

se vyučuje 1. a 2. ročník  v I. třídě, 3. ročník ve II.třídě,

4. a 5. ročník ve III. třídě. 

Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, počítači a moderním nábytkem.

Třída    Třída ZŠ

Tělocvična školy a prostory obecního multifuknčího sportovního areálu nabízí

kvalitní zázemí pro výuku tělesné výchovy i dalších sportovních aktivit dětí.

 10 lekcí plavecké výuky absolvujeme již tradičně v plaveckém bazénu v Hustopečích.

Tělocvična

Pro odpočinek, výuku i hry žáků využíváme  prostory školního dvora.

Dvůr ZŠ

Před a po vyučování mohou žáci navštěvovat školní družinu,

která je k dispozici ráno od 6.30 h do 7.45 h a v odpoledních hodinách do 16.00 h.

V rámci výuky pravidelně navštěvujeme výukové programy, muzea, knihovny, divadla ad. v našem okolí.

Stravování žáků probíhá ve školní jídelně - výdejně stravy, která se nachází přímo v budově školy.

 Z našich dalších aktivit:

Ovoce a zelenina do škol logo                      

Jednou z naších priorit je i zdravé stravování našich žáků, proto jsme zapojeni do projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.

                        

Více informací naleznete zde: https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx?aid=200

Naším dodavatelem je OVOCENTRUM - více zde.

Plakát EU

 

 

       

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
EU peníze školám206638705.png Základní škola 672.9 Kb
ovoce-a-zelenina-a-mleko-do-skol.png 34.2 Kb
plakat-skolni-projekt-evropske-unie.pdf 533.1 Kb

Základní škola

 

Logo

Naše škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Bratčice.

 Budova ZŠ 

Základní škola v Bratčicích má dlouholetou tradici již od roku 1788.

"První škola zřízena v Bratčicích v roce 1788 na místě, kde jest nyní čís. 69, byla to nízká budova, vystavěná z vepřovic a krytá dochem. Roku 1791 převzala tuto školu vrchnost kounická. Dle reverzu ze dne 19. dubna 1813 byla celá obec povinna vydržovat školu bratčickou a učitele; tyto závazky byly majitelům usedlostí vtěleny do pozemkové knihy. Jelikož budova školní byla velice chatrná, usneseno roku 1853, aby se obecní pastouška upravila na školu a v ní vyučovalo se tak dlouho, dokud nebude nová školní budova postavena. Roku 1865 byla nová školní budova dostavěna; vystavěl ji stavitel Strnad z Dolních Kounic. Náklad činil 3.990 zlatých 28 krejcarů,..."

V průběhu minulých let byla několikrát školní budova upravena až

do dnešní podoby.

 Nyní je školou málotřídní a slučuje pět ročníků 1. stupně základní školy

ve třech třídách.

Ve školním roce 2018/2019

se vyučuje 1. a 2. ročník  v I. třídě, 3. ročník ve II.třídě,

4. a 5. ročník ve III. třídě. 

Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, počítači a moderním nábytkem.

Třída    Třída ZŠ

Tělocvična školy a prostory obecního multifuknčího sportovního areálu nabízí

kvalitní zázemí pro výuku tělesné výchovy i dalších sportovních aktivit dětí.

 10 lekcí plavecké výuky absolvujeme již tradičně v plaveckém bazénu v Hustopečích.

Tělocvična

Pro odpočinek, výuku i hry žáků využíváme  prostory školního dvora.

Dvůr ZŠ

Před a po vyučování mohou žáci navštěvovat školní družinu,

která je k dispozici ráno od 6.30 h do 7.45 h a v odpoledních hodinách do 16.00 h.

V rámci výuky pravidelně navštěvujeme výukové programy, muzea, knihovny, divadla ad. v našem okolí.

Stravování žáků probíhá ve školní jídelně - výdejně stravy, která se nachází přímo v budově školy.

 Z našich dalších aktivit:

Ovoce a zelenina do škol logo                      

Jednou z naších priorit je i zdravé stravování našich žáků, proto jsme zapojeni do projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.

                        

Více informací naleznete zde: https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx?aid=200

Naším dodavatelem je OVOCENTRUM - více zde.

Plakát EU

 

 

       

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
EU peníze školám206638705.png Základní škola 672.9 Kb
ovoce-a-zelenina-a-mleko-do-skol.png 34.2 Kb
plakat-skolni-projekt-evropske-unie.pdf 533.1 Kb