Kliparty Kliparty Kliparty Kliparty Kliparty


Aktuality

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ
více
EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINKY - 5. lekce
pro přihlášené "předškoláčky"
více
LIPKA ROZMARÝNEK -VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ
více
Nabídka knih v ZŠ
ALBATROS, FRAGMENT
více
Přerušení provozu v mateřské škole ve dnech 6. 5. 2019 a 7. 5. 2019
více
Volné dny v základní škole 6. 5. 2019 a 7. 5. 2019
více
ZÁPIS DO 1. ročníku ZŠ, žádost o zápis dítěte/odklad
9. 4. 2019
více
Co nás čeká v březnu v ZŠ
březen 2019
více
SVČ Ivančice
akce březen+letní tábory
více
Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2019/2020
více
Základní škola

Základní škola

Naše škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Bratčice.

 Základní škola 

Základní škola v Bratčicích má dlouholetou tradici již od roku 1788.

"První škola zřízena v Bratčicích v roce 1788 na místě, kde jest nyní čís. 69, byla to nízká budova, vystavěná z vepřovic a krytá dochem. Roku 1791 převzala tuto školu vrchnost kounická. Dle reverzu ze dne 19. dubna 1813 byla celá obec povinna vydržovat školu bratčickou a učitele; tyto závazky byly majitelům usedlostí vtěleny do pozemkové knihy. Jelikož budova školní byla velice chatrná, usneseno roku 1853, aby se obecní pastouška upravila na školu a v ní vyučovalo se tak dlouho, dokud nebude nová školní budova postavena. Roku 1865 byla nová školní budova dostavěna; vystavěl ji stavitel Strnad z Dolních Kounic. Náklad činil 3.990 zlatých 28 krejcarů,..."

V průběhu minulých let byla několikrát školní budova upravena až

do dnešní podoby.

 Nyní je školou málotřídní a slučuje pět ročníků 1. stupně základní školy

ve třech třídách.

Ve školním roce 2018/2019

se vyučuje 1. a 2. ročník  v I. třídě, 3. ročník ve II.třídě,

4. a 5. ročník ve III. třídě. 

Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, počítači a moderním nábytkem.

Základní škola    Základní škola

Tělocvična školy a prostory obecního multifuknčího sportovního areálu nabízí

kvalitní zázemí pro výuku tělesné výchovy i dalších sportovních aktivit dětí.

 10 lekcí plavecké výuky absolvujeme již tradičně v plaveckém bazénu v Hustopečích.

Základní škola

Pro odpočinek, výuku i hry žáků využíváme  prostory školního dvora.

Základní škola

Před a po vyučování mohou žáci navštěvovat školní družinu,

která je k dispozici ráno od 6.30 h do 7.45 h a v odpoledních hodinách do 16.00 h.

Nabízíme možnost odpoledních volnočasových aktivit dle aktuální nabídky a zájmu.

Stravování žáků probíhá ve školní jídelně - výdejně stravy, která se nachází přímo v budově školy.

 Z našich dalších aktivit:

Ovoce a zelenina do škol                      

Jednou z naších priorit je i zdravé stravování našich žáků, proto jsme zapojeni do projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.

Základní škola            Ovoce a zelenina do škol            Základní škola

Více informací naleznete zde: https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx?aid=200

Naším dodavatelem je OVOCENTRUM - více zde.

Základní škola

ZŠ Bratčice zpracovala v rámci projektu EU peníze školám digitální učební materiály (šablona III/2, šablona I/2).

Základní škola

       

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
EU peníze školám206638705.png Základní škola 672.9 Kb
ovoce-a-zelenina-a-mleko-do-skol.png 34.2 Kb
plakat-skolni-projekt-evropske-unie.pdf 533.1 Kb