Kliparty Kliparty Kliparty Kliparty Kliparty


Aktuality

Pozvánka na Dětský den v Bratčicích dne 25.5.2019
více
Závěrečné školní fotografování v ZŠ
12. 6. 2019
více
Co nás ještě čeká v květnu
v ZŠ
více
Třídní schůzky a hovorové hodiny v ZŠ
27. 5. 2019 15 - 16.30 h
více
Fotečky z Prahy
více
Hlavní prázdniny 2019
více
Pozvánka na vystoupení "NEJEN PRO MAMINKY"
více
Akce SVČ Ivančice
květen 2019
více
Úplata v mateřské škole ve školním roce 2019/2020
více
VESELÉ VELIKONOCE!
více
Předškolní příprava

Edukativně stimulační skupinky pro děti před zahájením školní docházky

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY

– do školy zcela bez obav!

Program je určen pro předškolní děti a jejich rodiče. Skupiny mají za cíl připravit děti na důležitý krok v jejich životě a tím je vstup do 1. třídy základní školy.

Mnozí rodiče se obávají vstupu svého dítěte do 1. třídy. Z mnoha důvodů. Často se jim zdá, že jejich dítě je ještě málo připravené pro náročnou školní práci, neprojevuje velký zájem o kreslení a nejraději by si jen hrálo. Chtěli by mu nějak pomoci a usnadnit přechod z mateřské školy do 1. třídy.

Naše škola připravila pro rodiče a jejich předškoláky šedesátiminutová setkání v deseti pokračováních. Děti si společně s rodiči mohou procvičit vše, čím se v 1. třídě začíná a s čím se leckdy spousta školáků potýká. Nabízí způsob, jak hravou formou zdokonalit jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku (přípravné cviky na psaní, správné držení tužky, uvolňovací cviky), vyjadřovací schopnosti, rozvíjí smyslové vnímání, početní představy, pravolevou a prostorovou orientaci, paměť, postřeh, soustředění a pozornost.

Do hodin přichází děti společně s rodiči a v kolektivu cca 6 – 8 dětí se zapojují do činnosti. Obsah hodin je velmi pestrý. Během 10 lekcí děti postupně ztrácejí ostych, hrají si, cvičí, rozcvičují ruce, soutěží. Touto nenásilnou hravou formou poznávají i počátky školní práce. Rodiče nejen sledují projevy svého dítěte, ale také se účastní her, plnění úkolů a mohou pak i doma procvičovat některá cvičení, z toho důvodu nedoporučujeme ani nepovažujeme za vhodné vodit na lekce sourozence předškoláka, rovněž z tohoto důvodu, prosíme, o vypnutí mobilního telefonu po dobu lekce.

V průběhu lekcí si děti na školní prostředí zvyknou a zlepší se jejich připravenost ke vstupu do 1. třídy. Škola přestává být neznámým strašákem, ale stává se místem radosti a poznání nových dovedností.

Cílem setkávání budoucích prvňáčků a jejich rodičů s pedagogy je usnadnit dětem vstup do nového prostředí, odhalit možné vady, včas pracovat na jejich nápravě, seznámit se s prostředím školy a navázat spolupráci s třídní učitelkou a školou.

Setkání budou probíhat v předem stanovený den – někdy jedenkrát týdně či jedenkrát za 14 dní – přesné termíny budou upřesněny v průběhu měsíce ledna 2019.

Chcete-li se i Vy podílet na tom, že školní začátek Vašeho dítěte bude radostný a úspěšný, není potřeba žádné zvláštní doporučení – přihlásit se budete moci v měsíci lednu 2019, přihlášky a další informace obdržíte v MŠ.

Vzhledem k omezené kapacitě (6-8 dětí) budeme i v tomto školním roce nabízet skupinky přednostně žákům, kteří nastoupí do 1. třídy v září 2019. V případě, že budou volná místa, nabídneme je i dětem, které budou mít odklad školní docházky.

Na společná setkání se těší

Mgr. Jitka Blechová

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2017-edukativne-stimulacni-skupiny-dalsi-informace897216167.docx 42.7 Kb

Jak můžete pomoci svým dětem

Jak můžete pomoci svým dětem   wink


• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.


• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.


• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.


• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.


• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.


• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.


• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.


• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.


• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.


Desatero pro rodiče

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Desatero pro rodiče.docx Desatero pro rodiče 50 Kb