Prevence šikany

ŠIKANA, informace pro rodiče

Vážení rodiče!

Naše škola se opět i v letošním roce zaměří na slušné chování, bezpečnou školu, ochranu mladších a slabších, nicméně žádná škola není imunní proti šikanování. Proto chceme být nadále připraveni zachytit případné ubližování slabším hned v samém počátku a účinně takové bezpráví zastavit.

Šikana je jakékoliv chování, kterým se někdo snaží ublížit, ohrozit nebo zastrašit jednotlivce nebo

i skupinu. Jde o cílené a opakované fyzické a psychické útoky vůči těm, kteří se nemohou nebo neumí bránit. Může se realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, v tom případě jde o kyberšikanu.

Všímejte si doma těchto signálů:

Dítě nemá kamarády, s nikým ze spolužáků neudržuje kontakt, není zváno na návštěvu k jiným spolužákům, s nechutí jde ráno do školy, prosí o dovoz a odvoz ze školy, dítě chodí ze školy hladové, přestože má svačinu či oběd v jídelně, usíná s pláčem, neklidný spánek, ztráta zájmu o učení, špatně se soustředí, apatie, smutek, zmínky o sebevraždě, odmítá se svěřit s trápením, nápadně často hlásí ztrátu věci, žádá o peníze, roste jeho agresivita k sourozencům, častá bolest hlavy a břicha, zvracení, vyhýbání se docházce do školy.

Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se obraťte na nás, učitele. Využít můžete i schránku důvěry v chodbě školy. Situaci budeme ihned a neprodleně řešit.

                                                                                                   Vaše škola ZŠ a MŠ Bratčice