Prevence šikany

Seriál Zkroť net. Hned!

projekt Kraje pro bezpečný internet

yes Seriál deseti krátkých videospotů určených pro děti a studenty ve věku 10-15 let

zaměřených na aktuální témata problematiky elektronické bezpečnosti,

jako jsou sociální sítě, kyberšikana, mobilní telefony, hesla, apod.

- videospoty jsou volně dostupné zdarma na webové stránce www.kpbi.cz v sekci Pro děti a studenty nebo zde. smiley


Důležité info rodičům

Vážení rodiče!

Naše škola se opět i v letošním školním roce zaměří na slušné chování, bezpečnou školu, ochranu mladších a slabších, nicméně žádná škola není imunní proti šikanování. Proto chceme být nadále připraveni zachytit případné ubližování slabším hned v samém počátku a účinně takové bezpráví zastavit.

Šikana je jakékoliv chování, kterým se někdo snaží ublížit, ohrozit nebo zastrašit jednotlivce nebo i skupinu. Jde o cílené a opakované fyzické a psychické útoky vůči těm, kteří se nemohou nebo neumí bránit. Může se realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, v tom případě jde o kyberšikanu.

Všímejte se doma těchto signálů:

Dítě nemá kamarády, s nikým ze spolužáků neudržuje kontakt, není zváno na návštěvu k jiným spolužákům, s nechutí jde ráno do školy, prosí o dovoz a odvoz ze školy, dítě chodí ze školy hladové, přesto, že má svačinu či oběd v jídelně, usíná s pláčem, neklidný spánek, ztráta zájmu o učení, špatně se soustředí, apatie, smutek, zmínky o sebevraždě, odmítá se svěřit s trápením, nápadně často hlásí ztrátu věci, žádá o peníze, roste jeho agresivita k sourozencům, častá bolest hlavy a břicha, zvracení, vyhýbání se docházce do školy.

Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se obraťte na nás, učitele. Využít můžete i schránku důvěry v chodbě školy. Situaci budeme ihned a neprodleně řešit.

                                                                          smiley                Vaše škola

                                                                                                                          


Kontakty

Další webové odkazy k této problematice:

Web Minimalizace šikany www.minimalizacesikany.cz (poradna, publikace, letáky ke stažení apod.)

Společenství proti šikaně www.sikana.org Internet poradna www.internetporadna.cz

Sdružení Linka bezpečí (116 111) www.linkabezpeci.cz

Veřejný ochránce práv www.ochrance.cz

Amnesty International ČR www.amnesty.cz

E-Nebezpeci pro učitele www.e-nebezpeci.cz

Národní centrum bezpečnějšího internetu www.ncbi.cz Portál E-Bezpečí www.e-bezpeci.cz Online poradna projektu E-Bezpečí www.napisnam.cz

Kontaktní centrum týkající se nezákonného a nevhodného obsahu internetu www.Horka-linka.cz