Školní sportovní klub

Založení školního sportovního klubu

ŠSKNaše škola se od 19.4.2017 stala členem Asociace školních sportovních klubů České republiky .

Hlavní činností AŠSK je zejména popuplarizace sportu a pohybových aktivit mezdi dětmi a mládeží, podpora zdravého a aktiviního životního stylu, rozvíjení pohybových aktivit jako vhodné složky denního režimu dětí a mládeže a významného prostředku proti zneužívání návykových látek a jiným patologickým jevům ve společnosti, organizací sportovních akcí dětí, dodržování principu fair play.

 


ŠSK          Sporuj ve škole       AŠSK


Asociace školních sportovních klubů České republiky je multisportovní občanské sdružení, které iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech v celé republice.
Zásadně se odlišuje pojetím činnosti od ostatních sportovních sdružení, tím že akcentuje prožitek a samotnou účast v pohybových aktivitách.