Školní sportovní klub

Školní sportovní klub

Školní sport

Školní sport je nedílnou součástí výchovy dětí ve většině evropských zemích. Doplňuje a rozšiřuje školní tělesnou výchovu, probíhá v mimoškolní činnosti a zajišťuje pohybový vývoj dětí bez ohledu na jejich nadání. Na otevřených školních sportovních zařízeních probíhají odpoledne odborně vedené sportovní programy širokého zaměření, jsou snadno dostupné dětem po ukončení výuky.

Výhodou je finanční nenáročnost, nevýkonová všestranná orientace, ale i spolupráce se sportovními kluby, kam mohou přecházet nadané děti. Součástí školního sportu jsou i soutěže garantované MŠMT. Tyto soutěže jsou kromě jiného i základem výběru nadaných dětí sportovními svazy a kluby.

Mezi nejznámější patří fotbalové turnaje McDonald Cup a Pohár Josefa Masopusta, Sazka olympijský víceboj (navazující na tradiční Tyršův odznak zdatnosti a poté odznak zdatnosti), Pohár rozhlasu České spořitelny, Corny atletický víceboj, soutěže ve sportovních hrách O pohár ministra a další.

Sportující škola je volnočasový program postavený na třech pilířích:

  1. sportující žáci a studenti,
  2. sportující učitelé,
  3. sportující (aktivní) rodiče.

Cílem projektu je:

  • Shromažďovat ucelené informace o školním sportovním prostředí
  • Iniciovat vznik činnosti a řízení pohybové aktivity na školách
  • Motivovat učitele k dalšímu vzdělávání a novým možnostem realizace programů
  • Inspirovat vedení škol, že to opravdu jde
  • Propagovat pozitivní příklady přímo z praxe
  • Získávat podněty a informace ze školního prostředí na základě vašich sdělených zkušeností