Informace pro zákonné zástupce

Tragická událost na FF UK

 

Vážení rodiče,
vzhledem k nedávné tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se v
současnosti událostem kolem střelby věnuje ve společnosti velká
pozornost. Považujeme proto za nezbytné věnovat tématu pozornost i na
naší škole.
Pokud s námi děti toto téma otevřou, budeme s nimi předem
domluveným, podpůrným způsobem o tragické události mluvit a budeme
jim nabízet případné další možnosti podpory v rámci školy (například
podporou u členů školního poradenského pracoviště, třídního učitele) nebo mimo ni (např. Linku bezpečí ad.)

nebo zde

 

Podpora pro děti

Linka bezpečí – telefon a chat
(116 111)
Nepanikař – aplikace ke stažení zdarma s technikami pro zvládání náročných
situací (https://nepanikar.eu/)
Centrum Locika – chat
(https://www.centrumlocika.cz/)
Dětské krizové centrum – chat, telefon, osobní návštěva
(+420 241 484 149, +420 777 715 215)

Podpora pro rodiče a zákonné zástupce
Rodičovská linka (pod Linkou bezpečí)
(+420 606 021 021)
Krizová linka SPIS pro blízké a pozůstalé
(+420 227 272 25)
Sociální klinika – pro zasažené událostí nabízejí až 3 konzultace zdarma.
https://www.socialniklinika.cz/