Informace pro zákonné zástupce

Přestup do 6. ročníku na jinou ZŠ, SŠ

Vážení rodiče žáků z 5. ročníku,

pro následující školní rok budete muset pro Vašeho syna/Vaši dceru vybrat jinou školu tak, aby Vaše děti i nadále mohly dostát  povinnosti plnění školní docházky dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

     Spádovou školou pro žáky s trvalým pobytem v Bratčicích  je od 6. ročníku Základní škola a Mateřská škola Dolní Kounice. Postup je u vždy shodný - o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Většina škol má formuláře pro zákonné zástupce s žádostí o přestup umístěné na svých webových stránkách. Žáci s trvalým pobytem v jiných obcích mají spádové školy jiné, ZŠ Dolní Kounice žáky nemá povinnost přijmout.

     V případě, že máte zájem, aby Vaše dítě přestoupilo na osmileté gymnázium, informace o přijímacím řízení získáte nejlépe ve vybrané škole. V letošním roce se mění systém přijímacího řízení, informace pro Vás MŠMT zpracovalo zde: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci

V případě jakýchkoliv dotazů se na mne můžete obrátit telefonicky nebo písemně.

Mgr. Kristýna Dvořáková, MBA