Informace pro zákonné zástupce

Přestup do 6. ročníku na jinou ZŠ, SŠ

Přestup do 6. ročníku na jinou ZŠ, SŠ

 

Vážení rodiče žáků z 5. ročníku,

velice se vážím Vaší důvěry, ale pro následující školní rok budete muset pro Vašeho syna/Vaši dceru vybrat jinou školu tak, abyste i nadále mohli dostát plnění povinnosti školní docházky dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

     Spádovou školou pro žáky s trvalým pobytem v Bratčicích  je od 6. ročníku Základní škola a Mateřská škola Dolní Kounice. Postup je u vždy shodný - o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Většina škol má formuláře pro zákonné zástupce s žádostí o přestup umístěné na svých webových stránkách.

     V případě, že máte zájem, aby Vaše dítě přestoupilo na osmileté gymnázium, informace o přijímacím řízení získáte nejlépe ve vybrané škole. Další informace naleznete např. na stránkách MŠMT. V tomto případě vyplníte přihlášku, kterou naleznete v příloze, případně veškeré informace jsou shromážděny zde https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.  Vyplněnou přihlášku donesete do naší školy z důvodu zapsání a potvrzení známek. Stejně tak Vám vydáme u nás ve škole tzv. Zápisový lístek, který odevzdáte po přijetí v nové škole - gymnáziu. Zápisový lístek Vám mohu proti podpisu předat ihned s vysvědčením na základě Vaší žádosti - stačí zprávou přes EduPage a dohodnutím podrobností, případně v jiném termínu. Pokud budete mít jakékoliv nejasnosti, můžete mne kdykoliv kontaktovat telefonicky i písemně.

 

Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2021-celkova-informace-prijimaci-rizeni-ss.pdf 342.3 Kb
2021-info-na-web-svp.pdf 246.9 Kb
2021-sdeleni-o-terminech.pdf 245.7 Kb
prihlaska-ss-20212022-denni.pdf 169.3 Kb
prihlaska-ss-20212022-jine-formy.pdf 115.7 Kb
prihlaska-ss-20212022-talent.pdf 142.2 Kb