Informace pro zákonné zástupce

Přestup do 6. ročníku na jinou ZŠ, SŠ

Vážení rodiče žáků z 5. ročníku,

velice se vážím Vaší důvěry, ale pro následující školní rok budete muset pro Vašeho syna/Vaši dceru vybrat jinou školu tak, abyste i nadále mohli dostát plnění povinnosti školní docházky dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Spádovou školou pro obec Bratčice v tomto školském obvodu je od 6. ročníku Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, můžete si samozřejmě zvolit i jinou školu podle Vaše uvážení.

Postup je u všech přestupů shodný - o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí.

Většina škol má formuláře pro zákonné zástupce s žádostí o přestup umístněné na svých webových stránkách.

V případě, že máte zájem, aby Vaše dítě přestoupilo na osmileté gymnázium, informace o přijímacím řízení získáte nejlépe ve vybrané škole. Další informace naleznete např. na stránkách MŠMT.

V tomto případě vyplníte přihlášku, kterou naleznete na stránkách nové školy, případně na www.jmskoly.cz nebo na stránkách MŠMT, lze zakoupit i v prodejně SEVT, vyplníte ji a donesete do naší školy z důvodu zapsání a potvrzení známek. Stejně tak Vám i naše škola vydá tzv. Zápisový lístek, který odevzdáte v případě přijetí v nové škole.Pokud budete mít jakékoliv nejasnosti, můžete mne kontaktovat.

Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-o-skole-19.pdf 815 Kb