Informace pro zákonné zástupce

Plán akcí na školní rok 2021/2022

Plán akcí ZŠ Bratčice - školní rok 2021/2022

Plán akcí je orientační a bude ještě aktualizován a doplňován dle aktuální nabídky a realizován s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

Září

Želešická růže, OF přespolního běhu

Požární poplach, cvičná evakuace

Branný den

Výukový program - finanční gramotnost

Říjen

Dopravní hřiště Oslavany

Den otevřených dveří, Halloweenský den

Logická olympiáda

Hovorové hodiny

Listopad

Bobřík informatiky – 5. ročník

Čeps cup - turnaj ve florbalu

Policie ČR - preventivní akce

Plavecká škola Hustopeče – plavecký výcvik 10 lekcí

Prosinec

Mikulášský den

13. 11. 2021 Světový den laskavosti - Jsem Laskavec

Matematická olympiáda

Vánoční tvořivé dílničky pro děti

Vánoční divadelní představení

Kouzelný stromeček a posezení u stromečku

Plavání – PŠ Hustopeče

Leden

Turnaj v přehazované

Bruslení

Hovorové hodiny

Zdravé zoubky

Branný den

Plavání – PŠ Hustopeče

Únor

Recitační soutěž – školní kolo

Medvídkový den

SID Den bezpečnějšího internetu

Soutěž "Bezpečně v kyberprostoru"

Matematická soutěž Pangea

Plavání – PŠ Hustopeče

Březen

Recitační soutěž Židlochovice

Odznak všestrannosti

Matematický klokan

 

Duben

Matematická soutěž Pythagoriáda

MC Donald´s cup

Velikonoční tvořivé dílničky pro děti

Netradiční den

Soutěž ve vybíjené

Dopravní hřiště

Květen

Preventivní program ZDRAVÉ ZOUBKY

Turnaj vybíjená

 hovorové hodiny, třídní schůzky

Veřejné vystoupení nejen pro maminky – vystoupení pro rodiče

Zvířátkový den

Červen

Lipka Brno – Jezírko, výukové programy Kdo bydlí v lese?, Příroda na talíři

Krojované vystoupení na hodech

Barevné dny

Požární poplach, cvičná evakuace

HZS exkurze

školní výlet

Rozloučení se školním rokem a se žáky 5. ročníku

30. 6. 2022 Slavnostní ukončení školního roku a předání vysvědčení