Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

informace o dodávkách

Aktuální podmínky školních projektů Ovoce, zelenina a mléko do škol:
Dodávky produktů zůstávají ve stejném režimu jako v loňském roce, budou realizovány pouze pro žáky 1. stupňů. Četnost závozů bude 1x měsíčně. Povinnost zařadit do dodávek minimálně 2 porce mléka v průběhu školního roku zůstává stejně jako v loňském roce, ale dodavatel Ovocentrum počítá, že dodávky mléka budou četnější než tento limit. Novinkou pro tento školní rok je povinnost zařadit do dodávek i bioprodukty
Na měsíce září a říjen jsou určeny předběžně tyto částky na produkty ve výši:
- v projektu Ovoce a zelenina do škol 21,90 Kč na žáka a měsíc
- v projektu Mléko do škol 25,30 Kč na žáka a měsíc
Tato částka je součtem ceny výrobku a veškerých nákladů spojených s distribucí.
V měsíci listopadu dojde k upřesnění částky na celý školní rok.