PREZENČNÍ výuka v základní škole od 30_11_2020

Prezenční výuka v Základní škole Bratčice od 30. 11. 2020

 

Vážení rodiče, žáci,

 

od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně ZŠ, pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

 

Výuka začne v 8,00 a bude končit dle platného rozvrhu hodin, který je z důvodu podmínky homogenity skupiny upraven. Výuka tělesné a hudební výchovy není možná v plné podobě, je zakázán zpět a sportovní činnosti. Vzdělávací obsah nebude po dobu trvání opatření z těchto důvodů realizován. Dále se nemohou konat sportovní kurzy, školní výlety ad.

Doporučením je zařazení pobytu žáků na čerstvém vzduchu a časté pravidelné větrání vnitřních prostor. Z těchto důvodu doporučujeme nosit teplé vrstvené sportovní oblečení.

 

Vstup do školy je povolen pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.

 

Žáci jsou povinni:

 1. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na odložení roušky v ŠJ.
 2. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.
 3. Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 4. Ve škole se po celou dobu pohybovat s rouškou.
 5. Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, si musí každý umýt ruce  a použít dezinfekci na ruce.  Dále jsou žáci povinni si vydezinfikovat nebo umýt ruce po každém vzdělávacím bloku.
 6. Během pobytu ve škole nenavštěvovat žáky z jiných tříd a pohybovat se jen v určených prostorách školy.
 7. Nevstupovat do školy s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

 

 

 

 

 

 1. třída – spojený 1. a 2. ročník – I. skupina ŠD

 

Vstup do školy hlavním vchodem.

Ranní družina je v provozu od 6,30 do 8,00 a je otevřena pouze pro žáky 1. a 2. ročníku.

Odpolední družina je v provozu do 16,00 v I. oddělení.

 

 

 1. ročník

Den

1

2

3

4

5

6

Po

Čj

M

Aj

 

 

Út

Čj

M

Čj

Prv

 

 

St

Čj

M

Prv

Vv

 

 

Čt

Čj

M

Čj

Hv

 

 

Tv (ČJ,M)

Tv (ČJ,M)

Čj

Čj

 

 

 

 

 1. ročník

Den

1

2

3

4

5

6

Po

Čj

M

Aj

Drv/(Čj)

 

Út

Čj

M

Čj

Prv

M

 

St

Čj

M

Prv

Vv

 

 

Čt

Čj

M

Čj

Hv

 

 

Tv (ČJ,M)

Tv (ČJ,M)

Čj

Čj

 

 

 

Časové rozložení vyučovacích hodin

 

1.

vyučovací hodina

8,00 h­­- 8,45 h

1.

přestávka

8,45 h – 8,55 h

2.

vyučovací hodina

8,55 h  ­- 9,40 h

2.

přestávka

9,40 h – 9,55 h

3.

vyučovací hodina

9,55 h – 10,40 h

3.

přestávka

10,40 h – 10,50 h

4.

vyučovací hodina

10,50 h – 11,35 h

4.

přestávka

11,35 h – 11,45 h

5.

vyučovací hodina

11,45 h – 12,30 h

5.

přestávka

12,30 h – 13,00h

6.

vyučovací hodina

13,00 h – 13,45h

 

 

 

Z důvodu dodržení požadavku homogenity skupin mohou žáci  I. třídy využívat společné prostory školy  a WC v době přestávek od 8,45 – 8,50, 9,40 – 9,47, 10,40 – 10,45, 11,35 – 11,40. Mimo tyto uvedené doby využívají žáci společné prostory školy pouze se souhlasem vyučujících nebo dohlížejících učitelů, kteří zajistí požadavek homogenity skupiny.  

 

 1. třída – 3.  ročník – III. skupina ŠD

 

Vstup do školy pouze ze dvora školy bočním vchodem. Z tohoto důvodu se žáci nebudou čipovat a nebudou rodičům přicházet notifikační zprávy.

Ranní družina není v provozu. Příchod do školy od 7,45 – 8,00.

Odpolední družina je v provozu do 16,00 ve III. oddělení.

 

 1. ročník

 

Den

1

2

3

4

5

6

Po

Aj

Prv

Čj

M

Drv/ Čj

 

Út

Aj

Prv

Čj

M

Čj

 

St

Čj

Čj

M

Vv/Čj

Čj

 

Čt

Aj

Prv

Čj

Hv/(Čj,M)

 

M

M

Tv/ (Čj,M)

Tv/ (Čj,M)

 

 

 

Časové rozložení vyučovacích hodin

 

1.

vyučovací hodina

8,00 h­­- 8,45 h

1.

přestávka

8,45 h – 8,55 h

2.

vyučovací hodina

8,55 h  ­- 9,40 h

2.

přestávka

9,40 h – 9,55 h

3.

vyučovací hodina

9,55 h – 10,40 h

3.

přestávka

10,40 h – 10,50 h

4.

vyučovací hodina

10,50 h – 11,35 h

4.

přestávka

11,35 h – 11,45 h

5.

vyučovací hodina

11,45 h – 12,30 h

5.

přestávka

12,30 h – 13,00h

6.

vyučovací hodina

13,00 h – 13,45h

 

 

 

 

                                        

 

Z důvodu dodržení požadavku homogenity skupin mohou žáci  II. třídy využívat společné prostory školy  a WC v době přestávek od 8,50 – 8,55, 9,48 – 9,55, 10,45 – 10,50, 11,40 – 11,45. Mimo tyto uvedené doby využívají žáci společné prostory školy pouze se souhlasem vyučujících nebo dohlížejících učitelů, kteří zajistí požadavek homogenity skupiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. třída – 4. a  5.  ročník – II. skupina ŠD

 

 

Žáci 4. a 5. ročníku nadále budou vzděláváni na odloučeném pracovišti v budově fary, Bratčice čp. 104, 664 67 příchod bude možný od 7,45 do 8,00.

 

 

 1. ročník

 

Den

1

2

3

4

5

6

Po

Čj

Čajs

Aj

M

Drv

 

Út

Čj

Čajs

M

Čj

Vv

Aj

St

M

Čj

Aj

M

Čj

 

Čt

Čajs

M

Čj

Hv

 

Čj

Vv

Tv(ČJ,M)

  Tv(ČJ,M)

 

 

 

 1. ročník

 

Den

1

2

3

4

5

6

Po

Čj

Čajs

Aj

M

Drv

 

Út

Čj

Čajs

M

Čj

Vv

IKT

St

M

Čj

Aj

M

Čj

 

Čt

Čajs

M

Čj

Hv

Aj

Čj

Vv

Tv(ČJ,M)

  Tv(ČJ,M)

 

 

 

Časové rozložení vyučovacích hodin

 

1.

vyučovací hodina

8,00 h­­- 8,45 h

1.

přestávka

8,45 h – 8,55 h

2.

vyučovací hodina

8,55 h  ­- 9,40 h

2.

přestávka

9,40 h – 9,55 h

3.

vyučovací hodina

9,55 h – 10,40 h

3.

přestávka

10,40 h – 10,50 h

4.

vyučovací hodina

10,50 h – 11,35 h

4.

přestávka

11,35 h – 11,45 h

5.

vyučovací hodina

11,45 h – 12,30 h

5.

přestávka

12,30 h – 13,00h

6.

vyučovací hodina

13,00 h – 13,45h

 

 

 

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY – výdejny stravy

 

je umožněn v mimořádném režimu pouze za dodržení požadavku homogenity skupiny stejné jako ve třídě a za dodržení pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb.

 

Stravu si musí všichni individuálně znovu přihlásit v ŠJ Ivančice!

 

 

      Pobyt žáků v jídelně:

 1. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 2. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 3. Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla a pokyny dohlížejících pracovníků.

 

Odchod žáků na oběd

v 11,35 – 1. třída

v 12,30 – 2. třída

v 12,45 – 3. třída

 

 

 

Školní družina

 

Chod ŠD zajišťují vychovatelé a další pedagogičtí pracovníci. V oddělení družiny budou pouze žáci jedné třídy.

 

Ranní družina je v provozu od 6,30 do 8,00 a je otevřena pouze pro žáky 1. a 2. ročníku.

 

Začátek odpoledních aktivit následuje po ukončení dopolední výuky a končí nejpozději v 16,00 hodin. Žáci musí používat roušky a zvýšeně dbát na dodržování hygienických pravidel.

 

 

Organizace celého provozu výuky při zajištění všech doporučení MŠMT je velmi náročná, proto je nutné přesně dodržovat stanovená pravidla.

 

 

 

Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prezencni-vyuka-v-zakladni-skole-od-30.11.2020.pdf 440.9 Kb