Plavecká výuka ve školním roce 2019/2020

Plavecká výuka v roce 2019/2020
Plavecký kurz v Hustopečích - ZŠ 20 lekcí, MŠ 10 lekci - výše úhrady 1500,-/ žák ZŠ  a 1000,-/dítě MŠ bude uhrazena z rozpočtu školy.
Doprava z Bratčic do Hustopečí a zpět objednaným autobusem - v roce 2019 bez doplatku pro MŠ i ZŠ - škola požádala o dotaci, kterou obdržela. Rozdíl 432,- bude uhrazen ze zůstatku plateb za dopravné na jiné akce, který v současné době máme ve výši cca 1000,-.
 V roce 2020 bude výše úhrady za dopravu upřesněna.
Mgr. Kristýna Dvořáková