Informace k provozu základní školy od 10.5.2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021 –

pouze změny od 10.5.2021

- sportovní činnosti v rámci provozu škol a školských zařízení se mohou konat ve vnějších prostorech (venku)

- od 10.5. 2021 je povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu na všech ostatních veřejně přístupných místech,  kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,

(z vysvětlení MŠMT - to znamená, že na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry).

Všechna další provozní opatření zůstávají i nadále v platnosti (povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu, zákaz vstupu 3. osob do ZŠ aj.), děkuji za pochopení.

 

Hovorové hodiny dne 11. 5. 2021

     Hovorové hodiny proběhnou dne 11. 5. 2021 on-line od 16,00 do 17,30 (příp. individuální dohoda)

  • EduPage, MS Teams.

      V EduPage si můžete od této chvíle u jednotlivých vyučujících rezervovat termín pro on-line konzultace.

Vyučující pro Vás vytvoří schůzku pro konzultaci v určitý čas, který bude rezervován pouze pro Vás. V případě, že nevyužijete možnost rezervace, budeme Vám v čase bez rezervací k dispozici v MS Teams také, kde se s námi z přihlašovacích účtů dětí, můžete spojit. Dále nabízíme možnost písemné konzultace v EduPage, telefonickou, případně domluvu individuální, tak jako vždy.

 

Volby do školské rady

     Volby se konají v pondělí 10.5.2021 od 7:00 do 16:00 hod.v budově Základní školy a Mateřské školy Bratčice, Bratčice 69, 664 67 (schránka bude umístěna z důvodu nepříznivé epidemiologické situace u hlavního vchodu do budovy, vstup do školy je z epidemiologických důvodů zakázán).

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zmeny-zs-od-10-5-2021.pdf 295.2 Kb
noseni-ochrannych-prostredku-0433.pdf 404.2 Kb
provoz-vysokych-skol-0433.pdf 416.8 Kb