Projekty

Mléko do škol

                                                          

Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu Mléko do škol.

Tento projekt je uskutečněn pod záštitou a s finanční podporou Evropské unie

a České republiky, kdy hlavním cílem projektu je podpořit spotřebu mléka

a mléčných výrobků u dětí a dospívající mládeže.

Garantem projektu v ČR je Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF)