Projekty
ikona článku

OPVVV MŠMT - Šablony III

Projekt OPVVV
Šablony III

Projekty v realizaci


Ovoce a zelenina do škol

                                                                  

Ovoce a zelenina do škol

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat-skolni-projekt-evropske-unie144603739.pdf 624.4 Kb

Mléko do škol

                  

Mléko do škol


INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM ČR (IROP)

IROP Přístavba MŠ Bratčice

 

 

Realizací projektu Přístavba MŠ Bratčice  se zvýšila kapacita z 19 dětí na celkový počet 37 dětí prostřednictvím provedením přístavby mateřské školy.  Realizací projektu došlo k rozšíření pobytových místností dětí, zřízení nové odpočívárny,  skladových prostor, přesunu a úpravě technologie výdeje jídel vč. potřebného provozního zázemí. Mateřská škola byla vybavena novým nábytkem a výukovými pomůckami. Zahrada mateřské školy byla doplněna o herní prvky.  Přístavba MŠ byla kolaudována 20.10.2017. Provoz byl zahájen 6.11.2017.   


Cloud je budoucnost vzdělávání

Naše škola se od 3. 11. 2014 zapojila projektu registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0034 s názvem "Cloud je budoucnost vzdělávání" realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

číslo a oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

 

ESF EUZŠ Bučovice


ESF

Projekt EU peníze školám

EFS

 

ZŠ Bratčice zpracovala v rámci projektu EU peníze školám digitální učební materiály (šablona III/2)

 

Přehled šablon

 

Tematický okruh

 

Předmět

 

Ročník

 

Kontakt na autora

 

Jazyk a jazyková komunikace

 

Český jazyk

 

2.

Mgr. Jitka Blechová

zs.bratcice@skolniweb.cz

 

Jazyk a jazyková komunikace

 

Český jazyk

 

3.

 

Mgr. Anna Lapčíková

zs.bratcice@skolniweb.cz

 

Jazyk a jazyková komunikace

 

Český jazyk

 

4.

 

Mgr. Anna Lapčíková

zs.bratcice@skolniweb.cz

 

Člověk a jeho svět

 

Prvouka

 

2.

 

 

Mgr. Jitka Blechová

zs.bratcice@skolniweb.cz

 

Člověk a jeho svět

 

Prvouka

1.

Mgr. Jitka Blechová

zs.bratcice@skolniweb.cz

Matematika a její aplikace

 

Matematika

4.

Mgr. Ilona Klímová

zs.bratcice@skolniweb.cz

 

 

ZŠ Bratčice zpracovala v rámci projektu EU peníze školám digitální učební materiály (šablona I/2)

 

ŚABLONA I/2

 

Tematický okruh

 

Předmět

 

Ročník

 

Kontakt na autora

 

Jazyk a jazyková komunikace

 

Český jazyk

 

2.a 3.

Mgr. Jitka Blechová

zs.bratcice@skolniweb.cz

Mgr. Anna Lapčíková

zs.bratcice@skolniweb.cz

Matematika a její aplikace

 

 

Matematika

 

2. a 3.

Mgr. Jitka Blechová

zs.bratcice@skolniweb.cz

Mgr. Anna Lapčíková

zs.bratcice@skolniweb.cz

 

 

 

Na požádání poskytujeme DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR – viz výše e-mailové kontakty na autora/y příslušné sady.

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
esf.png EFS 672.9 Kb

OPVVV MŠMT - Šablony I

EU OPVV

 

Od 1.1.2017 do 31.12.2018 je v naší škole realizován projekt v rámci výzvy  02_16_022

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001635

Název projektu: Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ a MŠ Bratčice

Projekt je zaměřen  na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality
předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Celková výše podpory: 505 683,00 Kč

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1612150300-a3vertical.pdf 75.5 Kb

ESF

ESF logo