Informace pro 1. a 2. ročník

Prosím o dohled nad dětmi, zda mají připravená pouzdra - ořezané pastelky, tužky...