Doporučení pro domácí práci 4. ročník

Český jazyk

Týdenní doporučení 30.3. - 3.4.

Přehled skloňování podle vzoru stroj:

http://www.chmelkova.cz/cestina/podstatna_jmena/sklonovani/vzory/vzor_stroj.html

 

Koncovky podstatných jmen:

http://www.chmelkova.cz/cestina/podstatna_jmena/sklonovani/doplnovaci%20cviceni/cviceni_rod_muzsky/cviceni_III_1.html

http://skolicka6.sweb.cz/VZORY/ROD%20MUZSKY/DIKTAT31.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_koncovky_podstjmen_procvic1.htm

 

práce s textem:

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-doktor-napad/63

 

 

Práce s textem, vzory podstatných jmen mužského rodu:

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_rodmuzsky_procvic1.htm

 

Pád, číslo, rod, vzor podstatných jmen:

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_rodmuzsky_rodcislopadvzor3.htm

 

Určování vzoru:

http://www.brumlik.estranky.cz/file/711/vzorypodstjm.htm

 

Určování rodu podstatných jmen:

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/Podstatna%20jmena%20-%20trosku%20jinak.htm

 

Číslo podstatných jmen:

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/Opakovani%20podstatnych%20jmen-c.1.htm

 

Pád podstatných jmen:

https://www.mojecestina.cz/article/2018121501-test-spojte-pady-se-spravnymi-otazkami-7

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/PADY/TESTY%20-%20PADY.htm

 

Křížkovka:

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_vzorypodsatnychjmen.htm

Kvíz:

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_kviz_o_podstatnychjmenech.htm


Dramatická výchova

Týdenní doporučení 30.3.-3.4.

poslech audioknihy Dvacet tisíc mil pod mořem:

https://www.youtube.com/watch?v=xRxEc8dv8ME&list=PLwIUOeoooAoGOJj6PKyWbiDozO6xZ6C_Y&index=30

-poslechem rozvoj fantazie, představivosti, možno k tomu nakreslit obrázek nebo si to zahrát jako divadlo


Matematika

Týdenní doporučení od 30.3. do 3.4.

Vysvětlení pamětného dělení online (s rozkladem, mimo obor malé násobilky):

https://www.youtube.com/watch?v=WTn0DUieFMc

 

 

Vysvětlení písemného dělení online: https://www.youtube.com/watch?v=yzNEt1-St5w

 

 

Opakování zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení, dělení:

https://skolakov.eu/matematika-4-trida

 

Pamětné dělení:

http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_pametne_deleni_do_milionu.htm

 

Písemné dělení jednociferným dělitelem:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/priklady-sedmi-trpasliku/vyber.html

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/priklady-osmi-koumaku/vyber.html

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/nekonecne-pocitani/priklady.html

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=05.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+milion&topic=13.+P%C3%ADsemn%C3%A9+d%C4%9Blen%C3%AD+jednocifern%C3%BDm+d%C4%9Blitelem#selid

Pamětné násobení a dělení:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=47.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+10%2C100%2C1+000%2C10+000%2C100+000&topic=06.+D%C4%9Blen%C3%AD+10%2C+100%2C+1+000%2C+10+000+%E2%80%93+typ%3A+120+000+%3A+10+000+%3D+%3F#selid

 


Mytí rukou s písničkou

Naučte se správně mýt ruce s písničkouwink a ještě k tomu anglickou...


Český jazyk

Týdenní doporučení 23.-27.3.

Přehled skloňování mužských vzorů a na konci cvičení k určení vzoru: http://www.ucirna.cz/cestina/podstatna_jmena_rod_muzsky.php

Procvičení životnosti: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/zivotnost-nezivotnost/karticky.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/cviceni/vyhledavani-1.html

skloňování podstatných jmen mužského rodu online: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm

určování vzorů podstatných jmen: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/hmyzi-cviciste/cviceni1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/vzory/prirazovani-1.html

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-vzory-muzskeho-rodu-2-uroven/1165

 

koncovky podle vzoru muž online: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni3A.htm

koncovky pán, hrad: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm

koncovky muž, stroj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni6A.htm

koncovky pán, hrad, muž, stroj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni7A.htm

 

 

Procvičení koncovek podstatných jmen mužského rodu: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid

 

Práce s textem:

Pohádka: http://ict.unas.cz/sppce/4_13_pohadka.htm

 

Báseň: http://ict.unas.cz/sppce/4_24_kral.htm


Matematika

Týdenní doporučení 23.-27.3.2020

Téma zůstává stejné, proto i vysvětlení a procvičování online:

Opakování malé násobilky: https://www.umimematiku.cz/cviceni-mala-nasobilka

Online vysvětlení pamětného násobení:

https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Matematika/Aritmetika/Nasobeni/Nasobeni-pametne-help.html

 

http://4a.upol.cz/index.php/za-skolou?id=157

 

https://www.youtube.com/watch?v=vFb4E57RiNU

 

 

procvičení pamětného násobení:

http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_pametne_nasobeni_do_milionu.htm

 

http://demo.domacicviceni.cdi.cz/rocnik-4/matematika-4/pametne-nasobeni-a-deleni/

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=01.+P%C5%99irozen%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla&topic=08.+Pam%C4%9Btn%C3%A9+n%C3%A1soben%C3%AD#selid

 

 

písemné násobení:

vysvětlení násobení jednociferným činitelem: https://www.youtube.com/watch?v=-J51knzsXMY

 

písemné násobení dvojciferným činitelem: https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw

 

 

procvičení písemného násobení: http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=45.+P%C3%ADsemn%C3%A9+n%C3%A1soben%C3%AD+do+1+000+000#selid

 

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem

 

http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/pisemne_nasobeni1.htm

 

http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_pis_nas_dvojcif1.htm

 

 

procvičování čísel v oboru do milionu: opakování

řazení: http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion5.htm

 

zápis čísel: http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion1.htm

 

rozvinutý zápis čísla: http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion2.htm

 

porovnávání: http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion3.htm

 

zaokrouhlování:http://www.brumlik.estranky.cz/file/586/zaokrouhlovanictyri.htm

 

 

zaokrouhlování: http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion4.htm


Anglický jazyk

23.3.-29.3.

Anglický jazyk

 

  • Nová slovní zásoba:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/

Leisure I+ watching TV

Pusťte si slovíčka, pak si je najděte ve slovníčku str. 11, 12 (ostatní vynechte) a zde je opište.(pouze anglicky stačí)

 

 

  • Učebnice str.40 – příběh Dad at the sporst centre – naleznete a pustíte zde:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/stories_02/story_06?cc=cz&selLanguage=cs

 

Poslechnout, zkusit si přečíst.

 

 

  • Hra k naučení slovní zásoby:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_06/games_unit06_01?cc=cz&selLanguage=cs

 

  • Nová gramatika – opsat nebo vytisknout a vlepit do sešitu

 

I like – já mám rád

I don´t like – já nemám rád                            

 

PO slovese like/ don´t like následuje běžné sloveso, které má na konci ing 

                                                                               Go – I like   + going (mám rád chození/ rád chodím)

                                                                               Play  - I like playing  (mám rád hraní/ rád si hraji)    

                                                                               Swim – I like swimming (mám rád plavání /rád plavu)

                                                                               Watch – I don´t like watching TV (nemám rád dívání se na

                                                                                                televizi/nerad se dívám na televizi)

 

  • Písnička I like /  Idon ´t like           https://www.youtube.com/watch?v=W_siaVSv3Qs
  • Pracovní sešit str. 51/1 – nahrávku Vám zkušebně přikládám k domácím úlohám v EduPage. Pokud Vám nepůjde spustit, dejte mi zprávu. Budete poslouchat a kreslit.
  • Pracovní sešit str. 51/2

 

 

 

 

V případě, že budete mít s čímkoliv problém, můžete mi zavolat 724063559, domluvili bychom se na spojení on-line.


ANJ

Anglický jazyk - procvičení od 16.3. do 20.3.

 

Procvičení slovní zásoby:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_05/picturedictionary_05_02?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_05/picturedictionary_05_01?cc=cz&selLanguage=cs

 

Hry k procvičení:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_05/games_unit05_01?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_05/games_unit05_02?cc=cz&selLanguage=cs

 

Test:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/czechexercises/lekce5?cc=cz&selLanguage=cs


Český jazyk

Týdenní práce od 16. do 20.3.2020

Online procvičování vzory mužského rodu:

 https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-vzory-muzskeho-rodu

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-vzory-muzskeho-rodu-2-uroven/46

Všechny vzory mužského rodu:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/pravopisny-trenazer/vyber.html

Online vysvětlení skloňování vzorů mužského rodu:

 https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Tvaroslovi/Podstatna-jmena/Podstatna-jmena-vzor-muzsky-help.html

Práce s textem: http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_111

Koncovky podstatných jmen mužského rodu: https://www.umimecesky.cz/cviceni-koncovky-podstatnych-jmen-muzsky-rod

 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-muzsky-rod-3-uroven/1469

 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_vzorypodjmen_rodmuzsky4.htm

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=koncovky+podstatn%C3%BDch+jmen+mu%C5%BEsk%C3%A9ho+rodu

 

 


DRV

Týdenní doporučení 16.-20.3.2020

Poslech a možná dramatizace pohádky nebo její nakreslení, lze vnímat odlišné hudební nástroje - v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
02-stopa-2456280957.wma 8892 Kb

Hv

Týdenní doporučení 16.-20.3.2020

Poslech v příloze: stopa 5 - poznávání hudebních nástrojů podle sluchu, stopa 6 poslech Heydna, jak se umí hudba vyjádřit oproti obrázkům, tanci a příběhům.

Rytmické cvičení: https://www.youtube.com/watch?v=JtjwWc_omFA&feature=youtu.be

Zpěv lidových písní:

https://www.youtube.com/watch?v=K1vwbHm58Xc&list=PLqtbYtHeX5KPJblA3uB_7GGkzz1_5p4lu&index=25

 

https://www.youtube.com/watch?v=hAO_1RgPXH0&list=PLqtbYtHeX5KPJblA3uB_7GGkzz1_5p4lu&index=30

https://www.youtube.com/watch?v=plc6RteQM0I&list=PLqtbYtHeX5KPJblA3uB_7GGkzz1_5p4lu&index=34

 

https://www.youtube.com/watch?v=132RGbknQbo&list=PLqtbYtHeX5KPJblA3uB_7GGkzz1_5p4lu&index=35

Zpěv umělé populární písně:

https://www.youtube.com/watch?v=Ng5HwksYd4M

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
05-stopa-5.wma 1947.9 Kb
06-stopa-6.wma 4732.7 Kb