Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Vítáme Vás na webových stránkách naší školy v Bratčicích.

Přejeme Vám pěkný den ! smiley

                             

                                     

V našem školním systému EduPage naleznete aktuální informace o docházce a prospěchu svého dítěte, ostatní důležité informace pak nadále na těchto webových stánkách.

Založení  školního sportovního klubu          Založení  školního sportovního klubu       Založení  školního sportovního klubu

 

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM ČR (IROP)

OPVVV MŠMT

 

Realizací projektu Přístavba MŠ Bratčice  se zvýšila kapacita z 19 dětí na celkový počet 37 dětí prostřednictvím provedením přístavby mateřské školy.  Realizací projektu došlo k rozšíření pobytových místností dětí, zřízení nové odpočívárny,  skladových prostor, přesunu a úpravě technologie výdeje jídel vč. potřebného provozního zázemí. Mateřská škola byla vybavena novým nábytkem a výukovými pomůckami. Zahrada mateřské školy byla doplněna o herní prvky.  Přístavba MŠ byla kolaudována 20.10.2017. Provoz byl zahájen 6.11.2017.

 

 

OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ -  OBDOBÍ 2014-2020

Od 1.1.2017 do 31.12.2018 je v naší škole realizován projekt v rámci výzvy  02_16_022

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001635

Název projektu: Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ a MŠ Bratčice

Projekt je zaměřen  na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality
předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Celková výše podpory: 505 683,00 Kč

Dnes je 18.06.2018

svátek slaví Milan

Aktuality

Vítáme Vás na webových stránkách naší školy v Bratčicích.

Přejeme Vám pěkný den ! smiley

                             

                                     

V našem školním systému EduPage naleznete aktuální informace o docházce a prospěchu svého dítěte, ostatní důležité informace pak nadále na těchto webových stánkách.

Založení  školního sportovního klubu          Založení  školního sportovního klubu       Založení  školního sportovního klubu

 

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM ČR (IROP)

OPVVV MŠMT

 

Realizací projektu Přístavba MŠ Bratčice  se zvýšila kapacita z 19 dětí na celkový počet 37 dětí prostřednictvím provedením přístavby mateřské školy.  Realizací projektu došlo k rozšíření pobytových místností dětí, zřízení nové odpočívárny,  skladových prostor, přesunu a úpravě technologie výdeje jídel vč. potřebného provozního zázemí. Mateřská škola byla vybavena novým nábytkem a výukovými pomůckami. Zahrada mateřské školy byla doplněna o herní prvky.  Přístavba MŠ byla kolaudována 20.10.2017. Provoz byl zahájen 6.11.2017.

 

 

OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ -  OBDOBÍ 2014-2020

Od 1.1.2017 do 31.12.2018 je v naší škole realizován projekt v rámci výzvy  02_16_022

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001635

Název projektu: Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ a MŠ Bratčice

Projekt je zaměřen  na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality
předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Celková výše podpory: 505 683,00 Kč

Organizace tohoto týdne
více
On-line dotazník spojenosti rodičů žáků ZŠ ve školním roce 2017/2018
více
On-line dotazník spokojenosti rodičů dětí z MŠ ve školním roce 2017/2018
více
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019
více
Edukativně stimulační skupinky - 10. lekce
18. 6. 2018 v ZŠ
více
Vybírání učebnic v ZŠ
25. 6. 2018 v ZŠ
více
Informace pro žáky, kteří nejedou na vícedenní školní výlet
ZŠ 20. 6. - 21. 6.
více
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
PŘINÉST DO ŠKOLY NEJPOZDĚJI DO 15. 6. 2018
více
Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
v ZŠ 18. 6. 2018 v 15 h
více
Vybíráme na výlet a divadlo
více
Třídní schůzky v ZŠ
13. 6. 2018 15.00 - 16.30 h
více
Školní akademie a rozloučení s žáky 5. ročníku
ZŠ 27. 6. 2018 v 15 h
více
Osvobození úplaty za předškolní vzdělávání v době hlavních prázdnin ve školním roce 2017/2018
více
Úplata v mateřské škole ve školním roce 2018/2019
více
Ukončení kroužku DOUČOVÁNÍ 29. 5. 2018
v ZŠ - jen pro přihlášené děti
více
Informační memorandum školy
více
Plány na měsíc červen
více
Hlavní prázdniny v základní škole
více
Pravidla bezpečného chování na internetu
více
Mladá fronta - nabídka knih v MŠ
více
Seriál Zkroť net. Hned!
projekt Kraje pro bezpečný internet
více
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019
více
Veřejné vystoupení žáků ZŠ - červen 2018
informace pro rodiče
více
Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Bratčice pro školní rok 2018/2019
více
Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2018/2019
více
Přerušení provozu mateřské školy v době hlavních prázdnin
více
Edukativně stimulační skupinky pro děti před zahájením školní docházky
více
Nový mailový kontakt do MŠ
více
ZŠ - ŠKOLNÍ VÝLET - Do Prudké za poznáním
20.6. 2018 - 22. 6. 2018
více
Ceny stravného od 1. 10. 2017
více
Zvýšení cen stravného - ŠJ Pohořelice
více
Omluva dítěte z předškolního vzdělávání - možný vzor
více
Žádost o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání
více
Školní řád Základní školy Bratčice
více
Školní řád Mateřské školy Bratčice
více
Přihláška ke stravování pro školní rok 2017/2018
více
Organizace školního roku 2017/2018
více
Založení školního sportovního klubu
více