Kliparty Kliparty Kliparty Kliparty Kliparty


Aktuality

Upozornění pro zájemce o školní stravování
více
Informace k zahájení nového školního roku 2019/2020
více
Organizace školního roku 2019/2020
více
Vnitřní řád školní jídelny - výdejny stravy platný od 1.9.2019
více
Zlatá medaile naší školy v projektu Sazka olympijský víceboj
více
Třídní schůzky v MŠ
více
PODĚKOVÁNÍ OBCI BRATČICE
více
Seznam pomůcek pro školní rok 2019/2020
více
Organizace školního roku 2019-2020
více
Změna dodavatele stravy, přihláška
od 1. 9. 2019
více

Upozornění pro zájemce o školní stravování

Upozornění pro zájemce o školní stravování - nezapomeňte provést první platbu!!!

Osobní čísla Vám byla zaslána v měsíci červnu. V případě obtíží, je bude mít k dispozici paní školnice ve škole v příštím týdnu, dnes tj.16.8.2019 Vám je mohu sdělit na vyžádání.
Hesla a přihlašovací jména do systému již ve škole mám k dispozici, předáme Vám je ihned na začátku školního roku.

 

Platba stravného
Stravné se platí bezhotovostně na účet 86-1578600277/0100.
Každému strávníku je přidělen Školní jídelnou variabilní symbol a tento je nutné uvádět při provádění platby. Dále do zprávy pro příjemce plátce uvede jméno strávníka, strávníků, pro které se platba vztahuje. Doporučujeme zřídit trvalý příkaz na období od srpna do května v průměrné částce.
Stravné je splatné do 20.dne předcházejícího měsíce (20.8. na září, 20.9. na říjen….)
Ve výjimečných případech lze platit stravné na pokladně Školní jídelny Ivančice, a to v době:
Pondělí  7.00 – 8.00 h a 9.30-10.00 h    středa 12.30 – 13.30 h

Výše stravného
Dětský strávník je zařazen do kategorie podle věku v souladu s vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb. v aktuálním znění.
V souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování jsou strávníci zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku (školní rok trvá od 1.9. do 31.8. kalendářního roku), ve kterém dosáhnou uvedeného věku. Pro jednotlivé skupiny platí tyto ceny stravného:
Děti do 6 let                              22,- Kč/oběd
žáci   7 – 10  let                         25,- Kč/oběd                                                      
žáci  11 – 14 let                         27,- Kč/oběd                                                             
žáci  15 a více let                       28,- Kč/oběd                                                              
cizí strávníci                               70,- Kč/oběd   
.
Výběr stravy
Strávník vybírá z aktuálního jídelníčku možnost menu 1. Jídelníček je zveřejňován nejpozději ve středu, a to na nástěnce v jídelně, ve vestibulu škol, na webových stránkách jídelny a v internetovém objednávání.
Výběr je možné provést následujícím způsobem:
-    E-mailem reditelka@sjivancice.cz
-    Telefonicky na č. 546 451 133 nebo 602 464 809 (ne SMS)
-    Internetem na www.sjivancice.cz v sekci Objednávky obědů kliknutím na odkaz
http://strav.nasejidelna.cz/0046 (pro strávníky Na Brněnce 1) pomocí přihlašovacího jména a hesla (strávník obdrží při zahájení stravování)